Raporty Energetyczne

Raport energetyczny – czerwiec 2022 – intensywna transformacja ciał ludzkich

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

Na początek krótkie podsumowanie mijającego maja i nawiązanie do kwietnia. W tym momencie jesteśmy już w pełni zakotwiczeni (jako ludzkość i nasza Planeta) na linii czasowej wznoszącej. Planetarne przejście dokonało się, a tempo wydarzeń przyspieszyło. Szczególnie druga połowa maja to był czas bardzo intensywnego oczyszczania naszej Planety na wielu poziomach energetycznych. To oczyszczanie dzieje się teraz nie tylko w przestrzeni astralnej, ale także w fizycznej.

Jednocześnie zaobserwowałam też w przestrzeni wzmożoną aktywność sztucznych technologii, której celem jest zaniżanie wibracji u ludzi (poprzez wprowadzenie dysharmonii w określonych czakrach w polu danej istoty), blokowanie punktów mocy na naszej Planecie, jak również okresowe zakłócenia w przestrzeni kolektywnej (szczególnie dotyczy to manipulacji kolektywnym ego-umysłem). Z tego też powodu wiele osób szczególnie w drugiej połowie maja mogło odczuwać dziwne spadki energetyczne, pogorszenie samopoczucia właściwe z chwili na chwilę lub zwyczajny brak sił witalnych. Ale również np. nietypowe myśli (jakby podrzucane z zewnątrz).

W przestrzeni materialnej na sile przybrały zjawiska pogodowe, w Polsce szczególnie wiatry i wichury (o zapowiedzi pojawienia się tych zjawisk w odniesieniu do oczyszczania naszej Planety pisałam już w 2021 roku). W wielu miejscach w kraju można tego doświadczać. I nie jest to jeszcze koniec.

Maj był także pierwszym miesiącem, w którym realnie ruszył w materii proces przebudowy życia na ziemi. I jak to na początku bywa, u wielu ludzi objawił się taką specyficznie odczuwalną pustą przestrzenią, w której „nic się nie dzieje”. Wiele osób mogło doświadczać tego jako swoistego rodzaju zastój, albo brak zdarzeń pomimo zniecierpliwienia i oczekiwania na „coś nowego”. Mogło to nawet przypominać stan jakby „coś utknęło w jakimś zawieszeniu”.

Takie odczucie wynika z tego, że teraz należy tę nową przestrzeń wypełnić określonymi nowymi wzorcami działań, które w konsekwencji zasilą matrycę w nowe doświadczenia i dadzą ruch do przodu. I właśnie czerwiec przyniesie ku temu dobre okazje (pojawienie się kompletnie nowych sytuacji i okoliczności, czasem nawet wyzwań, z którymi w nowy sposób potrzeba będzie sobie poradzić).

W przestrzeni energicznej, w związku z oczyszczaniem kolektywnej przestrzeni niskiego astrala, zaobserwowałam również nasilone ataki energetyczne różnego rodzaju bytów, szczególnie na istoty wysokowibracyjne oraz dzieci. O ile wcześniej zdarzenia tego typu nie były tak częste, a tym bardziej masowe, tak teraz zjawisko to uległo dużemu nasileniu. Z pełną świadomością używam tutaj określenia „atak energetyczny” zamiast zwyczajny „podczep”. To efekt kurczącej się przestrzeni niskoastralnej oraz potrzeba poboru energii i związane z tym poszukiwanie żywiciela energetycznego.

Zjawisko to jest przejściowe dla linii wznoszącej, choć będzie jeszcze w kolejnych miesiącach trwało (z tendencją do nasilania się, szczególnie jesienią 2022). Dzieje się tak, ponieważ byty te aktualnie robią wszystko, aby przetrwać, choć ich czas tutaj jest już naprawdę policzony.

Osoby sensytywne bez problemu są w stanie zidentyfikować, kiedy coś takiego ma miejsce i w jaki sposób, ponieważ od razu daje się to odczuć w konkretnych czakrach i ogólnym obiegu energii. Osoby mniej sensytywne mogą natomiast co jakiś czas po prostu sprawdzać swoje pole energetyczne i w razie potrzeby reagować.

Piszę o tym żeby poinformować. Podkreślam natomiast, że nie ma potrzeby obawiać się tego typu sytuacji czy zjawisk. Potrzebna jest natomiast rzetelna wiedza i prawidłowa fachowa reakcja. To naturalne, że istnieją różne wymiary, w których egzystują różne istoty i byty. A astral jest przestrzenią chyba najbardziej obfitującą w życie. Sam w sobie jest bardzo zróżnicowany i tylko w części zasiedlony przez byty, które mają naturę pasożytniczą.

Na poziomie zdarzeń globalnych czerwiec będzie dość intensywny. Z – w miarę – spokojnym początkiem i znacznie mniej spokojną drugą połową czerwca (zacznie się mniej więcej od przesilenia letniego). Możliwe tutaj są działania z użyciem zaawansowanych technologii do manipulacji polem energetycznym. To preludium do przygotowywanej przez niskowibracyjną stronę dużej „akcji” (w okolicach około sierpnia, może początku września), której celem jest zapobieżenie jesiennemu rozbłyskowi po to, by ludzie jednak nie zaczęli widzieć i rozumieć co się dzieje (o tym procesie z wyprzedzeniem będę pisać w kolejnych raportach). Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że działania niskowibracyjnej strony (jakiekolwiek by one jeszcze nie były), nie są już w stanie powstrzymać globalnego przebudzenia. Co nie zmienia jednak faktu, iż niskowibracyjna strona próbuje grać do samego końca.

Z tego powodu bardzo ważne jest zadbanie o własne zasoby świadomościowe, bo to one są gwarantem spokojnego przejścia przez ten czas. Kluczem jest tutaj zdolność utrzymywania własnych wibracji na wysokim poziomie, skierowanie do własnego wnętrza oraz dystans do obserwowanych zjawisk i odczuć (możliwe są manipulacje). Trzeba pamiętać, że rzeczywistość materialna wokół człowieka jest odwzorowaniem jego poziomu wibracyjnego. Zatem osoby potrafiące utrzymać wysokie wibracje, pomimo powiększającego się chaosu na zewnątrz będą w stanie doświadczać jeszcze większej obfitości w swoim życiu.

Warto tym bardziej nabrać dystansu do wszelkiego rodzaju wizji czarnowidzów i pesymistycznych proroków. Ich „wizje” biorą się z tego, że albo zczytują oni linię na której nasza Planeta już się NIE znajduje, albo wizje te są im podrzucane przez niskowibracyjne istoty po to, by w przestrzeni ludzkiej kreować jak najwięcej strachu, bo jest ona pożywką dla takich niskoastralnych bytów (poza atakami energetycznymi to inny sposób na „zdobycie” pożywienia). Przy tej okazji przypominam też o mechanizmach kreacji (pisałam o nich w poprzednich raportach). Energia podąża za uwagą. Zatem czy mniej uwagi poświęca się tego typu „informacjom”, tym więcej pożytku można uczynić dla siebie, przestrzeni i wszystkich istot czujących.

Silne dopływy kodów Światła w poprzednich miesiącach (pisałam o tym w poprzednich raportach) i powiązany z tym wzrost wibracji cząsteczkowej zarówno w ciałach ludzkich, jak i całej Planety, w czerwcu spowodują bardzo intensywny proces uwalniania do rzeczywistości kolektywnej (w postaci konkretnych zdarzeń) oraz także do ciał ludzkich (w postaci chorób) wszystkich tych wzorców (myślokształtów), które wibrują na niższych częstotliwościach. Jest to warunek rozpoczęcia procesu składania poszczególnych nici DNA (który też intensyfikuje się w czerwcu).

To właśnie to uwalnianie się w kolejnych miesiącach myślokształtów (na jesieni będzie apogeum) przyniesie dość spory chaos w otoczeniu. Chaos ten dodatkowo jesienią pogłębi się na skutek tego, że coraz więcej ludzi zacznie rozpoznawać fałsz wokół siebie i stanie w obliczu ogromnego dysonansu poznawczego, który ostatecznie spowoduje brak zgody na aktualną sytuację, wszystkie myślokształty u wszystkich ludzi masowo zaczną uwalniać się jednocześnie, co spowoduje efekt nakładania się.

Czym więc dokładniejszy i głębszy (wielowymiarowy) proces oczyszczania z niskowibracyjnych wzorców dokonała do tej pory dana istota, tym łagodniej i sprawniej będzie przebiegać u niej proces składania poszczególnych nici DNA. Życie pozostanie stabilne, a ciało nie będzie wykazywało zmian chorobowych.

U osób, które do tej pory nie zrobiły porządków z własnym polem energetycznym nadchodzący czas nie koniecznie będzie sprzyjający jeśli chodzi o bloki zdarzeniowe w życiu czy ciało fizyczne. Warto w takiej sytuacji potraktować to jako wskazówkę do uświadomienia sobie tego, co jeszcze wymaga oczyszczenia/uwolnienia z własnej przestrzeni energoinformacyjnej.

Najważniejszym procesem w czerwcu jest to, że na poziomie indywidualnym ludzkość (masowo teraz) wchodzi w najbardziej intensywny etap przebudowy energetycznej (i w konsekwencji także fizycznej) ciała. Proces ten potrwa jeszcze do końca roku 2022. Chodzi konkretnie o aktywację kolejnych nici DNA (o poszczególnych niciach i ich znaczeniu pisałam w raporcie z maja 2022). To kluczowy etap w dalszym manifestowaniu się istot na poszczególnych linii czasowych. Bowiem od liczby złożonych i aktywnych nici u człowieka zależy na której linii czasowej będzie on dalej kontynuował swoją ewolucję.

W wielu już raportach pisałam o dwóch liniach czasowych: wznoszącej i tej upadającej. Dla uściślenia dodam jeszcze, że w ramach linii wznoszącej występuje kilka ścieżek. Zatem cała ludzkość kontynuuje w istocie swoją dalszą ewolucję kilkoma drogami, nie powiązanymi ze sobą. Choć największa oczywiście znaczenie ma rozróżnienie na linię wznoszącą i linię upadku.

Te linie czasowe mają związek z sygnaturą linii czasowej zakotwiczoną w każdej istocie wiosną tego roku (o tym procesie pisałam w raporcie z marca 2022 w odniesieniu do skanowania istot falą specyficznego światła). Zaś sygnatura przekłada się bezpośrednio na docelową liczbę złożonych w całości i aktywnych nici DNA. Można powiedzieć, że ludzkość staje w obliczu kilku różnych rzeczywistości na odrębnych liniach czasowych:

Istoty, które nie złożyły kompletnie czwartej nici DNA i nie rozpoczęły procesu składania nici piątej (a najczęściej są na stałym poziomie trzeciej nici DNA) weszły na linię czasową sztucznej upadającej Ziemi (scenariusz niskowibracyjny zgodnie ze scenariuszem „globalnego porządku świata”, w której istoty na poziomie własnych matryc indywidualnych nie mają już połączenia z matrycą gatunku ludzkiego, ponieważ pozostaje ona na wznoszącej linii czasowej).
Istoty, które złożyły w sposób kompletny czwartą nić DNA i są w procesie składania piątej nici kontynuują ewolucję na pozytywnej linii czasowej. To scenariusz tzw. Nowej Ziemi. Tutaj (po złożeniu piątej nici w sposób kompletny) będzie następnie możliwość dalszej ewolucji na Tarze (odpowiedniku Ziemi w wyższym wymiarze). Przypomina to kwantowy przeskok czasowy do przodu o ponad 2 tysiące lat (odnosząc to do ziemskiego czasu liniowego, choć wszystko dzieje się w teraz).
Istoty ze złożoną minimum szóstą nicią DNA lub wyżej mają możliwość przejścia na linię czasową prowadzącą bezpośrednio poza materię do przestrzeni eterycznej na Gaję (to także odpowiednik Ziemi, ale na jeszcze wyższym wymiarze niż materialna Tara). To przeskok czasowy do przodu o ponad 5 tysięcy lat (odnosząc to do ziemskiego czasu liniowego, choć wszystko dzieje się w teraz).
Istoty z w pełni złożoną ósmą nicią DNA lub wyżej mają możliwość bezpośredniej ascendencji do pola czystej świadomości, by tam kontynuować już dalszą swoją ewolucję jako awatarzy.
W tym momencie składanie kolejnych nici DNA odbywa się na poziomie komórkowym, bez – najczęściej – widocznych przejawów rozszerzonego postrzegania czy trwałych „nadprzyrodzonych” umiejętności (mogą być przebłyski). Używając terminologii komputerowej można powiedzieć, że u każdej istoty są „ładowane określone programy, które czekają na próbne uruchomienie”. Tym próbnym (czasowym) uruchomieniem będzie rozbłysk późnym latem/wczesną jesienią. Po to, by w 2023 roku wejść w realne wielowymiarowe postrzeganie oraz trwałe uruchomienie osobistych talentów. To właśnie to zdarzenie zmieni masową perspektywę postrzegania rzeczywistości.

A tymczasem przed nami ekscytujący czerwiec. Warto dlatego zadbać o własne wibracje pomimo różnych zdarzeń zewnętrznych. Czego wszystkim nam z serca życzę.

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Suweren Rzeczpospolitej / RÓD Mazowiecki / Zajmuje się Analizą przestrzeni według Feng Shui oraz Malarstwem sztalugowym, maluje od wielu lat. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach. Brała udział w wielu indywidualnych wystawach, między innymi w Londynie w 2007 roku. zobacz prace
Podobne publikacje
Raporty Energetyczne

Raport energetyczny październik 2022 – Całkowite uwolnienie Ludzkości

Na początek krótkie podsumowanie września. Jak do tej pory wrzesień był najbardziej…
Czytaj
Raporty Energetyczne

Raport Energetyczny Wrzesień 2022 – Uzdrawianie Matki Ziemi i Ludzkich Ciał.

Na początek krótkie podsumowanie sierpnia. Pewnie wiele osób dość intensywnie odczuwało to…
Czytaj
Raporty Energetyczne

Raport Energetyczny Sierpień 2022 – Początek Rozpadu Dualnej Rzeczywistości

Lipiec upłynął pod znakiem dynamicznych zdarzeń w przestrzeni. Mijający miesiąc przyniósł…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *