Raporty Energetyczne

Raport energetyczny Luty 2022 – Łączenie świata wewnętrznego i zewnętrznego. Szybka manifestacja.

Raport energetyczny Luty 2022 – Łączenie świata wewnętrznego i zewnętrznego. Szybka manifestacja.

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

W lutym wchodzimy w kilka bardzo interesujących procesów, które przygotowują ludzi i naszą Planetę do kwantowego podniesienia świadomości.

Pierwszy proces to (1) proces łączenia się świata wewnętrznego i zewnętrznego, co dla ludzi skutkuje naprawdę szybkimi manifestacjami w ich życiu. Dla przypomnienia: w Matrycy 3D wyraźnie widoczne było oddzielnie tego co wewnątrz istoty od jej otoczenia. Powodowało to szereg skutków. Po pierwsze poczucie oddzielenia od reszty. A po drugie odroczony w czasie efekt działań, przez co przyczyny nie były łączone ze skutkami. Sprzyjało to nie braniu odpowiedzialności za osobiste wybory i działania oraz wszechobecnie występujący wzorzec „kat-ofiara”.

W tym momencie tego oddzielenia już nie ma. A to powoduje, że każde działanie (wybór) człowieka jest bezpośrednio (i szybko) powiązane z konsekwencjami tego wyboru. Kluczowe znaczenie dlatego mają ukryte w podświadomości programy. Można powiedzieć, że przestrzeń sprzyja weryfikacji tego, co rządzi z poziomu podświadomego. Czas, w którym ludzie generują w sobie destrukcyjne emocje i funkcjonują bez konsekwencji właśnie się kończy. Właściwie to każda osoba działająca w oparciu o ego-umysł (w używając nomenklatury profilowej – działa poza swoją strategią energetyczną) przestanie w najbliższym czasie mieć możliwość dalszego generowania destrukcji (sama staje się autodestrukcją). Dlatego tak istotna jest uważność na własne myśli i emocje oraz uwalnianie destrukcyjnych programów podświadomości (każdy znajdzie tutaj z pewnością najlepsze metody i techniki dla siebie).

Obecnie osoby, które nadal trzymają się podświadomych programów, wzorców, bez gotowości do ich uwalniania i transformacji wchodzą w przestrzeń kompletnych ofiar. Doświadczają własnej sprawczości z poziomu właśnie tych niskowibracyjnych programów.

Przy braku jakiejkolwiek gotowości do wewnętrznej zmiany, w obliczu coraz mocniejszych czynników weryfikujących, w tej grupie ludzi będą nasilały się lękowe mechanizmy obronne utrzymujące strefę komfortu. Klasycznym mechanizm obronnym jest odcinanie się od rzeczywistości i tworzenie „własnego świata”, co jednak powoli powoduje dezintegrację osobowości. Dezintegracja osobowości przejawia się – najogólniej mówiąc – w rozpadzie zdolności poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych. Towarzyszy temu niezdolność do adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. Zatem w tym przypadku pojawia się zjawisko błędnego koła: dezintegracja powoduje niezdolność do dostosowania się, co z kolei wywołuje powstawanie kolejnych mechanizmów wyparciowych i obronnych oraz dalszą dezintegrację. To równia pochyła.

Jednoczenie osoby, które wykonały pracę z własną podświadomością weszły/wchodzą w przestrzeń dużej lekkości, zaufania do życia, spokoju i łatwości życia. Ich materializacje dzieją się bezwysiłkowo z poziomu serca. Przypomina to dialog z przestrzenią i łagodne płynięcie „na fali”.

Na globalnym poziomie rozpoczął się również (2) proces oczyszczania kolektywnej przestrzeni astralnej. Będzie on trwał kolejne miesiące. Uwolnienie tych niskich wibracji przygotowuje naszą Planetę (zresztą nie tylko ją we Wszechświecie) to skokowego podniesienia częstotliwości. Oczyszczanie to powiązane jest z dopływającymi wiosną (szczególne nasilenie będzie widoczne w marcu i kwietniu 2022) kolejnymi falami światła przenikającego i oczyszczającego wszystko co niskowibracyjne. Przestrzeń będzie więc odczuwalna jako coraz lżejsza i czysta. Jednak u osób, które nie wybrały ścieżki wzrostu świadomości będzie powodować coraz większą niekompatybilność energetyczną i – w konsekwencji także fizyczną. Choć równocześnie będzie to dla nich szansa na wejście na drogę rozwoju (tzw. ścieżka wzrostu przez czakrę podstawy – pisałam o tym zjawisku w jednym z poprzednich raportów).

Te dopływające fale światła spowodują zarówno w odniesieniu do całej Planety, ale także u pojedynczych ludzi dalszy wzrost świadomości. Ale też znaczenie większe przyspieszenie w życiu. Docelowo (choć jeszcze nie teraz) będzie to materializacja natychmiastowa. Żeby jednak było to możliwe potrzebne jest najpierw oczyszczenie przestrzeni kolektywnej, jak i indywidualnych pól energetycznych u ludzi z niskowibracyjnych wzorców. W ten sposób przestrzeń zabezpiecza się przed tym, by nie dochodziło do natychmiastowych manifestacji destruktywnych myśli i emocji generowanych przez pojedynczych ludzi.

Oczyszczanie przestrzeni astralnej otwiera ludzkości dostęp do kolejnego procesu jakim jest (3) pojawianie się przełomowych technologii, jaki uruchamiany jest już w lutym. Szczególnie w zakresie zdrowia, ochrony środowiska i przemysłu. To proces dwupoziomowy. Z jednej strony odnosi się do wszystkiego tego, co już istnieje i działa w przestrzeni materialnej, jednak do tej pory było ukryte przez ludzkością. Czyli ujawnianie ukrytych technologii. A z drugiej strony nawiązuje do otwartej przestrzeni energoinformacyjnej, z której w najbliższym czasie zaczną spływać do ludzi zupełnie nowe pomysły i rozwiązania. Przed nami czas dużych wynalazków i przełomowych rozwiązań technologicznych.

Chodzi konkretnie o otwarcie pola energoinfomacyjnego powiązanego z archetypem idealizmu i światła. Światło to informacje. To przestrzeń, z którą niektóre osoby mają naturalny kontakt z uwagi na osobistą konfigurację energii urodzeniowych (osoby, które robiły u mnie profil psychologiczno-energetyczny lub Osobisty Profil mocy wiedzą o czym piszę). Przestrzeń ta powoduje dostęp do pomysłów i nowatorskich rozwiązań. Co ciekawe – najczęściej na podobne rozwiązania w podobnym czasie „wpada” więcej niż jedna osoba. Jest to zabezpieczenie, by dane informacje dotarły do ludzkości, a jest to bardziej prawdopodobne gdy więcej niż jedna osoba je odbierze.

Czwartym procesem jest dalsze (4) umocnienie energii kobiecej (a raczej powrót do pierwowzoru i energii kobiecej, która zawsze w przestrzeni była wiodąca wobec energii męskiej). Dotyczy to zarówno przestrzeni energetycznej jak i materialnej. To czas intensyfikowania się współpracy (zamiast rywalizacji), bycia (zamiast działania), mądrości Serca i intuicji (zamiast prymatu rozumu). To także przestrzeń, w której szczególnego znaczenia nabierają dzieci i wartości rodzinne. A coraz więcej kobiet jest gotowych do bycia przewodniczkami tego co męskie.

Zaczyna materializować się archetyp Wielkiej Matki (pisałam o tym w raporcie energetycznym z sierpnia 2019). W tym momencie na plan pierwszy wysuwają się dzieci i troska o nie. I znowu – patrząc z perspektywy dualnej – można zaobserwować dwa równoważące się procesy: z jednej strony pogłębiający się chaos zarówno w szkolnictwie, jak i naciski na „ochronę dzieci cudownym preparatem ratującym życie”. A w tle coraz więcej informacji związanych ze światowym procederem używania dzieci na najwyższych szczeblach władz państwowych i kościelnych, czy hodowli (świadomie użyte tutaj słowo) oraz torturowania dzieci celem produkcji substancji na „A”.

Z drugiej zaś strony pojawia się coraz większa świadomość rodziców i chronienie dzieci na wielu płaszczyznach: edukacyjnej, zdrowotnej, itd. W tym kontekście tworzy się coraz mocniejsze zapotrzebowanie na edukację poza systemem, także domowe nauczanie na wszystkich poziomach edukacji. To nowa przestrzeń dla nauczycieli i pedagogów i wszystkich tych, dla których dzieci są priorytetem. To przestrzeń dla ludzi, którzy są gotowi rozpocząć działania poza systemem, w trosce o dzieci, wzmacniając ich unikatowe i jednostkowe talenty. Tym bardziej, iż wiele dzieci to istoty wysokowibracyjne i już w pełni przebudzone. Ta inwestycja to najcenniejsze działanie, jakie teraz można zrobić dla całej ludzkości. Bowiem od tego, jak zadba się o dzieci teraz – zależy, jaką przyszłość będą one tworzyć za kilkanaście lat dla całej Planety. Ta przestrzeń potrzebuje także osób z dobrymi zdolnościami organizatorskimi i zdolnościami komunikowania się (wymiana informacji, upowszechnianie). Jeśli więc ktoś czuje w sobie, że jest to jego droga, warto podjąć działania. Teraz jest ku temu bardzo dobry czas.

Piątym procesem jest (5) przygotowanie do otwarcia świadomości międzyplanetarnej. Chodzi tutaj o uświadomienie sobie (ale na poziomie kolektywnej masy krytycznej), że ludzkość to jedna z wielu grup istot żyjących we Wszechświecie. Poszerzenie tej świadomości kolektywnej będzie w 2027 roku powiązane z mutacjami w obrębie systemu energetycznego człowieka (o tym procesie też pisałam wielokrotnie w poprzednich raportach). Celem tego procesu jest umożliwienie w niedalekiej przyszłości bezpośrednią łączność i kontakty z istotami pozaziemskimi (choć biorąc pod uwagę genotypy duchowe istot wcielonych tutaj na naszej Planecie, to właściwie dzieje się to cały czas…). Przed nami największe zmiany w zakresie wzrostu świadomości międzyplanetarnej. I tutaj cały rok 2022 będzie kluczowy.

Zjawisko które przed nami jest unikatowe. Bo o ile same przeskoki świadomości kosmicznej już zdarzały się w doczesnej historii ludzkości. Miało to miejsce choćby w przypadku odejścia od geocentrycznej koncepcji Ziemi, potem odkrycia kolejnych planet układu słonecznego, czy wreszcie innych galaktyk. W tym jednak przypadku jest to powiązane z otwarciem się na inne formy życia pozaziemskiego.

Wszystkie te procesy powodują, że w przestrzeni wyczuwalne jest napięcie przed czymś nowym. Jedni odczuwają to jako radość i ekscytację, inni odbierają to jako wzmożoną nerwowość i niepokój. Światło już wygrało. Czas, jaki pozostał niskowibracyjnym istotom na naszej planecie wszedł w fazę końcowego odliczania. I obie strony doskonale o tym wiedzą. Choć tworzone przez te istoty pozory mogą sugerować inaczej. To jednak tylko iluzja. Tym bardziej warto mieć do tego dystans, ponieważ w najbliższych miesiącach w przestrzeni materialnej będzie to manifestowało się jako coraz większa huśtawka działań, niezrozumiałych decyzji, często sprzecznych ze sobą, zarówno w jedną, ja i w drugą stronę. Naprzemienne odpuszczanie i następnie „dokręcanie śruby”, nielogiczne zwroty akcji, itp. Czeka nas ciekawy czas. Jednak warto zająć w tylko okresie pozycję obserwatora rozumiejącego cały proces, bez zasilania go niepotrzebnie energią swoich myśli, emocji i uwagi (przypominam początkową część raportu o coraz szybszej manifestacji i odpowiedzialności osobistej).

Jeśli ktoś oczekuje fajerwerków w związku ze zwycięstwem Światła, może poczuć się zawiedziony. Cudowny „raj” wymaga zbudowania do przez samych ludzi. Przez ludzkością otworzyły się miesiące (jeśli nie lata) odbudowy tego, co zostało zniszczone przez niskowibracyjną stronę rękami nieświadomych i/lub zaślepionych na tej Planecie. Teraz wymaga to realnego zaangażowania we wszystkie sfery życia. Jeśli ktoś czuje w sobie gotowość do takich działań, to właśnie teraz jest ten czas.

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Administrator Serwisu Jest współzałożycielem i Redaktorem w STANOWIMY. Pisze i publikuje w obszarze wolnościowym, jest żywo zainteresowany samostanowieniem, suwerennością oraz prawem naturalnym. SUWEREN RZECZPOSPOLITEJ
Podobne publikacje
Raporty Energetyczne

Raport energetyczny październik 2022 – Całkowite uwolnienie Ludzkości

Na początek krótkie podsumowanie września. Jak do tej pory wrzesień był najbardziej…
Czytaj
Raporty Energetyczne

Raport Energetyczny Wrzesień 2022 – Uzdrawianie Matki Ziemi i Ludzkich Ciał.

Na początek krótkie podsumowanie sierpnia. Pewnie wiele osób dość intensywnie odczuwało to…
Czytaj
Raporty Energetyczne

Raport Energetyczny Sierpień 2022 – Początek Rozpadu Dualnej Rzeczywistości

Lipiec upłynął pod znakiem dynamicznych zdarzeń w przestrzeni. Mijający miesiąc przyniósł…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *