Raporty Energetyczne

Raport energetyczny – Marzec 2022 – początek procesu wzniesienia. Roztapianie nie-światła.

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

Przed nami marzec, od którego rozpocznie się to, na co od wielu miesięcy czekają wszystkie istoty Światła.

Aktualnie nadal jesteśmy w procesie bardzo intensywnego oczyszczania kolektywnej przestrzeni astralnej z nie-wysokowibracyjnych wzorców. To co aktualnie obserwujemy w przestrzeni rzeczywistej dokładnie oddaje siłę i natężenie tego procesu. W wielu miejscach na świecie można zaobserwować gwałtowne zjawiska przyrodniczo-pogodowe (wzmożoną aktywność wulkaniczną, powodzie, w Polsce zaś niezwykle silne wiatry, które pojawiają się „falami”).

Energie, jakich mogą doświadczać szczególnie sensytywne osoby powodują dużą amplitudę zarówno odczuć, jak i doznań z ciała: od bardzo harmonijnych i wysokowibracyjnych po niepokój, zaburzenia snu i różnego rodzaju bóle/dolegliwości somatyczne. Na poziomie psychicznym mogą to być nawet stany smutku (jak w żałobie), poczucie osamotnienia, itp. Które jednak szybko ustępują radości, lekkości i poczuciu samostanowienia i wolności. Tak manifestuje się ta potężna zmiana we wzorcach na poziomie każdej pojedynczej istoty.

Szczególnie stało się to odczuwalne od początku lutego (konkretnie od 02 lutego) i rosło aż do silnego apogeum 21 lutego. W przestrzeni energetycznej w tym czasie było mocno „burzliwie”. Przełom energetyczny nastąpił dokładnie 22 lutego 2022 i zdarzenie to inicjuje postępujący w kolejnych miesiącach proces całkowitego oddzielenia (teraz już w świecie materialnym) dwóch linii czasowych i istot, które nimi podążają. Proces ten potrwa około roku, do wiosny 2023. Oznacza to tyle, że wszystkie istoty na duchowym poziomie już wybrały, na której linii czasowej chcą być.

To oddzielnie linii czasowych jest bezpośrednio powiązane z pierwszym etapem kluczowego procesu, jakim jest wzniesie energetyczne naszej Planety. Ten pierwszy etap rozpocznie się po 22 lutym, a konkretnie w marcu i potrwa do późnej wiosny 2022. To proces skanowania przestrzeni i istot falą specyficznego światła. Światło to będzie jednak zasadniczo różnić się od tego światła, które znamy, ponieważ będzie przenikać wszystko (nie zaś odbijać się) i weryfikować (niwelować) wszystko to, co nie wibruje w Prawdzie. Światło to u każdego człowieka (po przeskanowaniu jego istoty) zakotwiczą kody, które będą swoistego rodzaju trwałą i niezmienną już sygnaturą konkretnej linii czasowej. Sygnatura ta będzie powiązana z tym, na ile człowiek nadal jest przywiązany wyłącznie do tego, co materialne i działa wyłącznie z poziomu ego-umysłu (tzw. działanie poza własną strategią energetyczną), a na ile ma otwarte serce i jest połączy z tym, co duchowe (uwaga: nie mylić z modną ostatnio tzw. „pseudoduchowością). Jest to pierwszy tak „namacalny” etap związany z procesem wzniesienia planetarnego. Jest to czas, na który czekają wszystkie istoty Światła. Czas, który właśnie się dokonuje.

Docelowo ta fala światła wzmocni wszystko to, co wibruje w Prawdzie i zniweluje wszystko to, co wibruje w fałszu. Dotyczy to nie tylko wzorców, ale także ciągów zdarzeń, zamierzeń, itp. Będzie to oczywiście proces. I najciekawsze jest to, że siły NIE-Światła nie są w stanie tego powstrzymać.

Z tego powodu w nadchodzących dwóch-trzech miesiącach u wielu ludzi wibrujących w fałszu mogą być obserwowalne „dziwne” i niezrozumiałe zachowania, duża huśtawka nastrojów, labilne decyzje, brak konsekwencji w linii postępowania i wiele zjawisk oraz odczuć wynikających z rozpadu tego co wibruje w fałszu. Dobrze będzie to widać np. wśród polityków i ich decyzji (np. wprowadzanie czegoś, a następnie wycofywane się z tego lub kompletna nielogiczność/wzajemna sprzeczność decyzji). Zakotwiczona sygnatura linii czasowej nie-światła będzie miała także u takich istot bezpośrednie przełożenie na ciało fizyczne i jego przyspieszony rozpad. Tego już nie da się zatrzymać.

Zaś osoby wysokowibracyjne, sensytywne na pewno odczują to przenikanie fali światła u siebie. Może to przypominać odczucie jakby coś zewnętrznego przechodziło przez strukturę energetyczną ciała, ale jednocześnie tę strukturę „obserwowało z zewnątrz”. U każdej istoty odczucia te mogą się też różnić. Trudno znaleźć odpowiednie słowa na precyzyjne opisanie tego stanu.

Osoby wysokowibracyjne będą jednocześnie czuły wewnętrzną pełną zgodę i otwartość na przejście tego indywidualnego doświadczenia. Mogą też odczuwać zauważalny po nim wzrost energii i poprawę ogólnego samopoczucia z ciała.

U wielu ludzi, który wybrali linię wnoszącą, od marca będzie też następowała już bardzo wyraźna (i odczuwalna na poziomie somatycznym) przebudowa DNA (powiązana z transformacją ciała ze struktury węglowej w strukturę krzemowo-krystaliczną). Ta zmieniona (a raczej przywracana do stanu wzorcowego) struktura ciała umożliwi w kolejnych miesiącach przepuszczanie znacznie większych i mocniejszych wiązek energii (co w konsekwencji da także dostęp do nowych poziomów informacyjnych). Trzeba bowiem pamiętać, że Światło = informacja. Docelowo ludzie ci zaczną być w stanie dostrzegać także inne wymiary. Co dla wielu może być niemałym zaskoczeniem, na które warto się przygotować.

Z uwagi na przyspieszenie procesów transformacji, w marcu i kolejnych miesiącach szczególnie warto zadbać o własne ciało i słuchać jego potrzeb. Duże znaczenie ma też lekki sposób odżywiania (nawet z czasowymi głodówkami), wsparcie ciała wybranymi pierwiastkami (szczególnie istotny może okazać się krzem), nawadnianie żywą wodą oraz wszelkie praktyki uziemiania.

To także idealny czas na dokonywanie wyborów, które służą wzrastaniu. Może to być np. zmiana pracy, uporządkowanie spraw relacyjnych, zmiana miejsca zamieszkania, itp. Przestrzeń w marcu i kolejnych miesiącach będzie bardzo wspierać wszelkie tego typu działania. Wiele osób może oczywiście mieć różnego rodzaju wahania, ale warto wtedy sprawdzić, na ile wahania te płyną z głowy (to nie jest konstruktywny doradca), a na ile z serca. Kierunkiem jest już teraz wybór Serca.

Do naszej Planety w marcu dopłynie również potężna dawka energii niosących najwyższe wibracje Miłość Bezwarunkowej. Ten proces umacniania wibracji Miłości Bezwarunkowej potrwa do połowy roku 2022. Dopływy tej energii będą mieć charakter falowy. U ludzi zamanifestuje się to jako naprzemienne okresy intensywnych zmian w postrzeganiu, większego współczucia, chęci pomagania, tolerancji, zrozumienia, itp., po których będą pojawiać się okresy zatrzymania (taki czas na „oswojenie się” z nowym JA). Dlatego warto uważnie obserwować własne postrzeganie rzeczywistości, gdyż będzie się ono zmieniać i zmierzać w kierunku coraz bardziej niedualnym.

Kluczowe jest uświadomienie sobie, że za każdym razem, gdy coś jest kreowane z poziomu umysłu, czyli działanie poza własną strategią energetyczną , to nawet jeśli dzieje się to w oparciu o wspólne wartości, to jednocześnie w innym miejscu – dla równowagi energetycznej – pojawia się dokładnie przeciwwaga w postaci zdarzeń/kreacji nie-wysokowibracyjnych. Należy zrozumieć, że równowaga dualna to dwie odmienne manifestacje, które potrzebują się – na energetycznym poziomie – zrównoważyć. Tak długo więc jak ludzie „walczą o pokój” (zamiast być pokojem), tak długo toczą się wojny, itp.

Zaś gdy człowiek kreuje z poziomu Serca, wchodzi w poziom kreacji niedualnej, opartej na Bezwarunkowej Miłości. Wtedy więc globalnie następuje wyłącznie „przyrost” dobra i obfitości.

Na poziomie globalnym ta energii Miłości Bezwarunkowej w połączeniu w ww. falą światła przyniesie także kolejną falę przebudzenia, która w przestrzeni materialnej zamanifestuje się około połowy roku. W wyniku tego przebudzenia kolejna grupa osób zacznie prawidłowo rozpoznawać, co dzieje się na naszej Planecie. Tego procesu naprawdę już nie da się zatrzymać i siły NIE-Światła dokładnie o tym wiedzą, dlatego będą w najbliższych miesiącach podejmować próby wygenerowania lęku właśnie po to, by osłabić/opóźnić ten proces przebudzenia.

Warto zajrzeć do raportu energetycznego z grudnia 2021, gdzie szczegółowo omawiam jak działa energetyczny mechanizm procesu kreacji. Istoty NIE-Światła znając ten mechanizm wykorzystują go, by generować lęk ludzi do zasilania ich wymyślonych określonych zdarzeń (bo sami nie mają mocy kreacji). Dlatego tak istotne jest zaprzestanie zasilania takich scenariuszy własną uwagą i emocjami. Pamiętajmy, że siły NIE-Światła nie mają ŻADNEJ mocy sprawczej. Korzystają z energii i emocji każdej nieświadomej/nieprzebudzonej istoty.

Teraz też istoty NIE-Światła robią wszystko co jeszcze mogą, by opóźnić proces wzniesienia. W związku z kolejnym rozbłyskiem słonecznym, który rozpocznie drugi etap wzniesienia planetarnego, i który dotrze do naszej Planety około wczesnej jesieni 2022, jest wielce prawdopodobne, że siły NIE-Światła nasilą eskalację różnego rodzaju konfliktów szczególnie pod koniec lata. Zresztą z tego też powodu już teraz obserwujemy usilne próby skonfliktowania w Europie (szczególnie w obrębie skłócenia krajów słowiańskich) i na Bliskim Wschodzie (i nie będą to ostatnie próby generowania strachu w 2022). Jednak w przestrzeni nie widać tutaj potencjału na ten ich „wymarzony” scenariusz dużego konfliktu. I tym szybciej się to rozpuści, im więcej osób pojmie, że wierząc w medialną nagonkę na taki scenariusz i obawiając się go, dokładnie w nieświadomy (a raczej już teraz trzeba napisać nieodpowiedzialny sposób) zasilają energetycznie taki wariant rzeczywistości. Niskie emocje i skierowanie uwagi to właśnie paliwo takiej kreacji. Dlatego jak najbardziej należy obserwować, reagować z poziomu Serca, jednak bez zasilania tego własną energią emocjonalną.

Na skutek tej fali przebudzenia coraz więcej też osób sprzeciwi się takiej linii postępowania (generowania konfliktów i problemów). Działania te przyczynią się także do zjednoczenia się wielu osób, które do tej pory służyły systemowi w różnego rodzaju służbach mundurowych. Czeka nas piękny proces.

Tym bardziej ważne jest pozostawanie w wibracji miłości i wdzięczności. I zasilanie swoją energią scenariusza pokojowego, w którym jak najwięcej ludzi jak najszybciej budzi się i staje do swoich ról duchowych zgodnie z własnym powołaniem.

Wibracja serca jest wielokrotnie potężniejsza niż wibracje niskie, lękowe. Z tego powodu każda osoba przebudzona w wykładniczy sposób osłabia scenariusz istot NIE-Światła. To już się sypie i będzie się sypać dalej, w sposób nawet bardziej lawinowy.

W wyniku tej fali przebudzenia coraz więcej ludzi zacznie też mieć świadomość osobistego pola energetycznego i tego, jak świadomie nim kierować. Coraz więcej ludzi zacznie działać zgodnie ze swoimi strategiami energetycznymi (z poziomu Serca i czucia ciała). Będzie też w swojej odwadze rezygnować ze wszystkiego tego, co im nie służy. Od późnej wiosny i szczególnie po połowie roku rozpocznie się naprawdę natężony ruch np. w zakresie zmiany pracy, uwalniania się z niesłużących relacji, zmian miejsca zamieszkania (zarówno w postaci przeprowadzek do innego lokum, ale też zmiany geograficznej miejsca zamieszkania, migracji).

Jeśli ktoś poczuje w sobie wyraźny „zew serca”, by zacząć coś robić, warto za tym pójść. To droga, która wiele osób będzie w stanie doprowadzić do odkrycia osobistego powołania, które z kolei jest warunkiem koniecznym, by móc w tym wcieleniu zamanifestować własne Mistrzostwo Osobiste.

Ludzie, którzy podążą za własnym Sercem, na swojej drodze będą spotykali innych, którzy wybrali podobnie i mają wspólne cele/zadania do wykonania. To „przedwiośnie” tworzenia się jednorodnych zbiorowości duchowych (choć jego apogeum przypadnie na rok 2023).

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Administrator Serwisu Jest współzałożycielem i Redaktorem w STANOWIMY. Pisze i publikuje w obszarze wolnościowym, jest żywo zainteresowany samostanowieniem, suwerennością oraz prawem naturalnym. SUWEREN RZECZPOSPOLITEJ
Podobne publikacje
Raporty Energetyczne

Raport energetyczny październik 2022 – Całkowite uwolnienie Ludzkości

Na początek krótkie podsumowanie września. Jak do tej pory wrzesień był najbardziej…
Czytaj
Raporty Energetyczne

Raport Energetyczny Wrzesień 2022 – Uzdrawianie Matki Ziemi i Ludzkich Ciał.

Na początek krótkie podsumowanie sierpnia. Pewnie wiele osób dość intensywnie odczuwało to…
Czytaj
Raporty Energetyczne

Raport Energetyczny Sierpień 2022 – Początek Rozpadu Dualnej Rzeczywistości

Lipiec upłynął pod znakiem dynamicznych zdarzeń w przestrzeni. Mijający miesiąc przyniósł…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *