Raporty Energetyczne

Raport Energetyczny Sierpień 2022 – Początek Rozpadu Dualnej Rzeczywistości

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

Lipiec upłynął pod znakiem dynamicznych zdarzeń w przestrzeni. Mijający miesiąc przyniósł silne dopływy fal światła połączonych z szeregiem rozbłysków słonecznych. Schodzące fale światła umacniały kotwiczenie wysokowibracyjnych energii na Ziemi poprzez ciała ludzi z aktywnymi już 12 nićmi DNA.

Szczególnie jednak istotny w lipcu był proces tworzenia (poprzez ciała tzw. Anielskich Ludzi ze złożonymi kompletnie 12 nićmi DNA) energetycznej zapory ochronnej na naszej Planecie. Jej celem jest ochrona i zabezpieczenie Ziemskiej Matrycy Czasu i Przestrzeni (właściwej dla linii wznoszącej) przed wciągnięciem jej do matrycy sztucznej upadającej Ziemi. (więcej na temat Anielskich Ludzi oraz tego zjawiska pisałam w poracie lipcowym, zaś o procesie upadania starej matrycy będzie niniejszym raporcie).

Zakotwiczenie zapory ochronnej w lipcu stało się preludium do kluczowego globalnego procesu, który rusza od sierpnia i, którego obecność będziemy obserwować nawet do stycznia/lutego 2023. To proces zapadania się starego dualnego świata (rzeczywistość umysłu), z którego już powoli wyłania się świat niedualny (rzeczywistość serca).

Rzeczywistość dualna to jeden z naturalnych etapów ewolucji ludzkiej świadomości. To przestrzeń dokonywania wyborów i doświadczania konsekwencji tych wyborów. Zintegrowanie nauk płynących z tego rodzaju rzeczywistości (pojęcie swoją percepcją całego spectrum dualizmu) daje podstawę do wejścia w postrzeganie niedualne (poziom serca).

Ziemska rzeczywistość dualna (rzeczywistość umysłu) oscyluje wokół dwóch biegunów: przyziemnych pobudek oraz tzw. „wyższych wartości”. Jednak te dwie jakości stanowią układ o sumie zerowej. Najprościej można powiedzieć, że wyższe wartości stanowią przeciwwagę dla działania z poziomu przyziemnych pobudek. Zatem każda istota w rzeczywistości dualnej działa w oparciu o wybrany model postępowania, zależny od jej poziomu świadomości. Zaś z poziomu globalnego działania w ramach obydwu modeli postępowania wzajemnie równoważą się. Zatem gdy ktoś podejmuje działania z poziomu wyższych wartości, wtedy – dla równowagi – ktoś innych wybiera działania z poziomu przyziemnych wartości. Przykładowo: tak długo, jak ludzie nawołują do pokoju, tak długo ktoś inny rozpętuje konflikty i zawieruchy.

I analogicznie: czym bardziej część istot wybiera działania oparte o coraz wyższe wartości (wyższe: w znaczeniu na wyższym poziomie świadomości) – tym bardziej – dla przeciwwagi – ktoś inny podejmuje działania coraz bardziej przyziemne. Doskonale ten proces widać aktualnie w przestrzeni: czym mocniej część istot budzi się i podnosi swój poziom świadomości, tym więcej destrukcji pojawia się w działaniach drugiej strony. Można powiedzieć, że coraz bardziej naciąga się sznurek łączący te dwie jakości.

Wzrost poziomu świadomości u grupy istot działających z poziomu wyższych wartości i nie rozpraszanie energii na struktury niskowibracyjne (działające w oparciu o przyziemne pobudki) pozwala na kumulowanie energii. W pewnym momencie ta skumulowana energia może przeskoczyć kwantowo na wyższy poziom wibracyjny (z dualnej przestrzeni wyższych wartości ego-umysłu do niedualnej przestrzeni serca). Wtedy przestaje ona być przeciwwagą dla istot działających w oparciu o przyziemne wartości.

Nawiązując do przykładu ze sznurkiem, to chwila, w której sznurek ulega rozerwaniu. Podczas gdy jedna ze stron układu dualnego wychodzi poza dualizm, druga – nie mając już przeciwwagi – zapada się pod własnym ciężarem (może dobrą analogią byłoby porównanie tego do samo-wsysającej się czarnej dziury, która ostatecznie znika).

I właśnie żeby proces zapadania się części niskowibracyjnej nie „wciągnął” za sobą tej oddzielającej się części wyżej wibracyjnej potrzebne było wcześniejsze wygenerowanie zapory ochronnej (poprzez ciała tzw. Anielskich Ludzi ze złożonymi kompletnie 12 nićmi DNA), która będzie zabezpieczać Ziemską Matrycę Czasu i Przestrzeni przed wciągnięciem jej do matrycy sztucznej upadającej Ziemi. Te zabezpieczenia w tym momencie są już w pełni gotowe.

Już teraz w przestrzeni można wyczuć taką „ciszę przed burzą”. Takie napięcie, w oczekiwaniu na dokładnie nie wiadomo co. To subtelna wibracja lęku, a nawet straty. I jest to pole generowane przez niskowibracyjne część układu dualnego, która powoli ulega zapadaniu się.

Szczególnie w nadchodzących miesiącach warto być uważnym na co kieruje się swoją uwagę i co zasila się swoją energią, ponieważ zapadające się struktury (także konkretne istoty) będą bardzo intensywnie poszukiwać źródeł energii, by jak najdłużej utrzymać się jeszcze na powierzchni.

Z tego też powodu pod koniec lata lub na początku jesieni można spodziewać się serii zdarzeń, które na kilka tygodni mogą ponownie połączyć dwie linie czasowe (które teraz egzystują równolegle obok siebie). Na ten moment w przestrzeni pojawia się chwilowy scenariusz powrotu tematów związanych z najpopularniejszą dolegliwością ostatnich dwóch lat (choć w kolejnych odsłonach i wariantach, tudzież nowa małpia dolegliwość). Ale jest też widoczny scenariusz związany z negatywnym oddziaływaniem rozbłysków słonecznych oraz nietypowymi lub nasilonymi zjawiskami meteorologicznymi. Działania te mające na celu obniżanie wibracji nie będą jednak miały w dłużej perspektywie przełożenia na dokonujące się procesy energetyczne.

Proces zapadania się tej „czarnej dziury” będzie widoczny na bardzo wielu poziomach życia, zarówno w odniesieniu do poziomu globalnego, jak i indywidualnego.

Efektem ma być wyjście ze wzorców właściwych dla materializmu (tematy drugiej czakry). Osoby, które nie przepracowały jeszcze tematów związanych z drugą czakrą i nadal są przywiązane do zewnętrznych atrybutów życia systemowego będą miały sposobność przepracowania tych tematów w najbliższych miesiącach mierząc się z różnymi sytuacjami doświadczanymi jako brak, trudności, ograniczenie czy strata. To kluczowe, by móc przejść do działań z poziomu serca. Nie oznacza to, by odrzucić materializm jako taki, ale żeby odrzucić przywiązanie do materializmu. Bo to drugie płynie z lęku.

Proces wychodzenia z przywiązania do materializmu u jednych może przynieść lekcję w postaci np. pogorszenia statusu życia, u innych faktyczną stratę kogoś bliskiego, u jeszcze kogoś ograniczenie możliwości sprawczych w materii. Mianownik jest jednak wspólny: pozbycie się przywiązania do materii i innych ludzi.

Z tego powodu część ludzi może w kolejnych miesiącach doświadczać prawdziwego chaosu w swoim życiu. Tym bardziej, że wzorce przywiązania będą transformowane jednocześnie. Oznacza to, że wszystkie nie przepracowane do tej pory tematy mogą „uruchomić” się praktycznie jednocześnie. We wszystkich kluczowych obszarach życia (domu, relacjach, pracy, itp.). Proces oczyszczania wzorców przywiązania do materializmu może potrwać nawet jeszcze do lutego 2023.

Sposobem na sprawne poradzenie sobie z tego typu sytuacją może być:

1. odpuszczenie tego co stare,
2. samodzielność w działaniu,
3. kreatywność w obliczu nieznanego,
4. współpraca z innymi.

Odpuszczanie tego co stare uwalnia opór przez zmianą i pozwala skumulować energię, która może być wykorzystana na twórcze działania skierowane do przyszłości. Samodzielność w działaniu uwalnia od potrzeby przywiązania do systemu, pomocy, wybawców, wsparcia, i innych tematów, które kotwiczą człowieka we wzorcu ofiary i pozbawiają go własnej mocy. Kreatywność w działaniu otwiera kompletnie nowe możliwości, daleko wykraczające poza to, co już znane. Zaś współpraca potrzebna jest po to, by łączyć wysiłki z innymi w kierunku osiągania wspólnych celów.

Te cztery jakości to klucz do obfitego funkcjonowania w rzeczywistości Nowej Ziemi. Kotwiczą one człowieka w zaufaniu do siebie, w zaufaniu do życia, w wibracji serca. Ludzie już posiadający te umiejętności nie będą więc doświadczali kolejnych miesięcy jako „trudnego” okresu, ponieważ tematy te mają już zintegrowane w swoim polu energetycznym.

Ujawnienie i transparentność przestrzeni jakie miało miejsce pod koniec maja (pisałam o tym w poprzednim raporcie) będzie powodowało, że w sierpniu oraz kolejnych miesiącach coraz więcej ludzi zacznie rozumieć kto jest kim. Dotyczy to nie tylko kluczowych osób życia publicznego, celebryckiego czy duchowego. Odnosi się to także do najbliższego otoczenia, relacji w domu czy w pracy.

Zrozumienie i świadomość genotypów duchowych będą powodowały, że ludzie zaczną podejmować zdecydowane wybory związane z ich własnym życiem. Być może będzie to decyzja o odejściu z pracy lub zakończenie określonych relacji. Wycofywanie tej energii dodatkowo przyspieszy proces zapadania się niskowibracyjnej strony. Trzeba bowiem zrozumieć, że ona istnieje wyłącznie dlatego, że pozyskuje energię od innych. Wycofanie energii oznacza jej koniec.

Także w przestrzeni „publicznej” będzie można zaobserwować nasiloną serię przeróżnych „zdarzeń”, które będą wyłącznie „przykrywką” do wycofywania różnych ludzi z życia publicznego. Szczególnie w polityce będzie można zaobserwować przedziwne linie postępowania, nieoczekiwane decyzje i „zwroty akcji”, a także odejścia ludzi. Jeszcze raz podkreślam warto patrzeć na to wyłącznie z pozycji bezemocjonalnego obserwatora, by dodatkowo nie zasilać tych zdarzeń swoją energią.

Nasili się też proces odchodzenia istot z naszej Planety. Spora część z nich to te istoty, których ciała (poprzez przywiązanie do niskowibracyjnych wzorców) przestają być wibracyjnie kompatybilne z nowo wyłaniającą się rzeczywistością serca.

Na poziomie indywidualnym w sierpniu ruszają intensywnie dwa procesy (choć symptomy tych procesów u pojedynczych ludzi pojawiały się już w lipcu). Jest to połączone z rozbłyskami słonecznymi i schodzącymi od lipca (do końca września) kolejnymi coraz wyższymi energiami (widocznymi częściowo także w Rezonansie Schumanna).

Po pierwsze u osób z aktywowanymi 12 nićmi DNA rozpoczyna się proces łączenia tych nici, po to, by możliwe stało się pełne korzystanie z możliwości, jakie niesie taki układ energetyczny. Proces ten obejmie cały trzeci kwartał 2022 (do wczesnej jesieni). Po jego zakończeniu pozwoli to w pełni korzystać z umiejętności, jakie niosą dla człowieka poszczególne nici DNA (od czwartego kwartału 2022 i początku 2023).

Łączenie się poszczególnych nici DNA będzie też powiązane z pojawianiem się w polach ludzi dodatkowych ciał aurycznych. To także transformacja, która na szerszą skalę przypada na drugą połowę tego roku i początek 2023.

Drugim procesem, którego skutki u niektórych osób już mogą być odczuwalne to regeneracja komórkowa, która w dalszej kolejności przyniesie poprawę zdrowia, wzmocnienie sił witalnych i wyraźne odmłodzenie. Dlatego część osób może np. ze zdziwieniem stwierdzić, że czuje się lepiej, ma więcej siły, przestaje reagować na wieloletnie alergie pokarmowe, wygląda jakoś młodziej, itp.

Proces regeneracji i odbudowy komórkowej u różnych ludzi będzie miał różne tempo. U jednych osób może on być bardzo szybki. A u niektórych zaś rozciągnąć się nawet na kilkanaście miesięcy. Wszystko zależy od dotychczasowego stanu zdrowia oraz możliwości energetycznych danego ciała.

Równolegle z łączeniem się nici DNA– na dużą skalę – w sierpniu będzie także mocno obecny proces oczyszczania pamięci wcieleniowej m.in. z pokładów emocji i różnego rodzaju niskowibracyjnych wzorców. Jest to szczególnie istotne w obliczu przyszłego odblokowania pamięci wcieleniowej u ludzi ze złożonym nićmi DNA.

Proces oczyszczania pamięci wcieleniowej może przebiegać w różny sposób. U niektórych będzie on głównie odczuwalny w marzeniach sennych w postaci bardzo żywych snów. W snach mogą pojawiać się osoby z odległej przeszłości lub pozornie słabiej powiązane w obecnym życiu ze śniącym .

Inni ludzie mogą np. doświadczać swoistego rodzaju deja vu lub sytuacji nagłego uruchamiania nienaturalnie silnych emocji pod wpływem jakiejś sytuacji albo bodźca (słowa, miejsca, zdarzenia). Warto wtedy skupić się na oddechu i świadomie przepuścić tę całą energię przez siebie aż do pełnego uwolnienia.

Proces oczyszczania pamięci komórkowej może być także odczuwalny w ciele. W wielu przypadkach najbardziej w nogach lub rękach, którędy odpływa zablokowana wcześniej w ciele energia. Wiele osób szczególnie dotkliwie mogą odczuwać ból, usztywnienie, ciężkość w stopach i łydkach i/lub w dłoniach (szczególnie palcach).

Proces oczyszczania pamięci wcieleniowej u każdego człowieka przebiega inaczej. Trwa aż do całkowitego uwolnienia wszystkich niskich emocji. Nie jest też zależny od ilości wspomnień, ale od gotowości by emocje te uwolnić.

Sierpień wzmacnia także obecny już w przestrzeni proces podejmowania działań zgodnych z duchowym planem na to wcielenie. Kolejne miesiące dla wielu istot przyniosą więc zaproszenia do zadań na planie materialnym zgodnym z powołaniem duszy. W przestrzeni apogeum tego procesu przypadnie jednak dla większości populacji na rok 2023 (wiosna).

Wiele osób podczas spotkań pyta mnie o to, jak osiągnąć własne powołanie. Tymczasem powołanie to nie jest coś, co się osiąga. Powołaniem człowiek się staje, synchronizując swoje wibracje z zapisem wzorcowym w swojej matrycy energetycznej. Powołanie wyłania się wibracyjnie z człowieka, co z kolei powoduje materializację określonych zdarzeń, które dają jego manifestację w przestrzeni materialnej. Kluczem jest tutaj działanie zgodnie ze swoją strategią energetyczną przy słuchaniu własnego (nie zewnętrznego) autorytetu decyzyjnego.

Przed nami intensywny czas, z kompletnie nowymi możliwościami. Dlatego tym bardziej życzę każdemu czytającemu raport pełnej manifestacji własnego Boskiego potencjału tutaj na Ziemi.

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Suweren Rzeczpospolitej / RÓD Mazowiecki / Zajmuje się Analizą przestrzeni według Feng Shui oraz Malarstwem sztalugowym, maluje od wielu lat. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach. Brała udział w wielu indywidualnych wystawach, między innymi w Londynie w 2007 roku. zobacz prace
Podobne publikacje
Raporty Energetyczne

Raport energetyczny październik 2022 – Całkowite uwolnienie Ludzkości

Na początek krótkie podsumowanie września. Jak do tej pory wrzesień był najbardziej…
Czytaj
Raporty Energetyczne

Raport Energetyczny Wrzesień 2022 – Uzdrawianie Matki Ziemi i Ludzkich Ciał.

Na początek krótkie podsumowanie sierpnia. Pewnie wiele osób dość intensywnie odczuwało to…
Czytaj
Raporty Energetyczne

Raport energetyczny Lipiec 2022 – Anielscy Ludzie i Zapora Ochronna Dla Ziemi na Czas Ascendencji

Na początek podsumowanie mijającego czerwca, bo zdarzyło się bardzo wiele. W poprzednim raporcie…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *