Raporty Energetyczne

Narodziny Nowego Świata. Osobiste wybory

Narodziny Nowego Świata. Osobiste wybory

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

W niektórych fragmentach tekstu z oczywistych powodów nie piszę wprost. Dla lepszego zobrazowania niektórych zjawisk posługuję się opisem dualnej rzeczywistości. Ci co mają tekst zrozumieć, pojmą bez trudu. Tekst warto czytać Sercem.

Dla przypomnienia: 21-go grudnia nastąpiło definitywne zakończenie, a następnie otwarcie nowego etapu ewolucji Wszechświata, także naszej Planety. Zaś rok 2022 będzie rokiem największej globalnej transformacji, jaką znała ludzkość do tej pory. Transformacja ta obejmie wszystkie struktury i systemy społeczne. Co więcej, Polska jest prekursorem tych zmian. Będę o tym sukcesywnie pisać w kolejnych raportach energetycznych. Zaś osoby, które po raz pierwszy spotykają się z raportem energetycznym zachęcam, by zapoznały się z poprzednimi raportami, w których dokładanie, miesiąc po miesiącu, opisuję zachodzące zjawiska w przestrzeni energetycznej i materialnej naszej Planety i kraju.

Zmiana, jaka miała miejsce 21-grudnia i odwrócenie scenariusza zdarzeń (pisałam o tym w raporcie grudniowym) było związane z przekazaniem przez dotychczasowych zarządców naszej Planety kodów energetycznych i władzy nad dotychczasowym Matrixem. Jest to o tyle interesujące, że wygląda to tak, jakby zwyczajnie oddali oni władzę w ręce Istot Światła. Bez walki. Zatem też bez zagrożenia dla dalszego istnienia naszej Planety. Aktualnie przestrzeń jest odczuwana jako świeża i czysta. Z zupełnie nowymi możliwościami. Prawdopodobnie zrozumieli oni, że jest to dla nich najlepsze rozwiązanie w sytuacji, gdy i tak nie mogliby kontynuować swojego „dzieła” zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami z uwagi na napływające coraz wyższe wibracje. To kluczowe wydarzenie, które odwróciło bieg zdarzeń, zaowocuje w około połowie roku 2022 pojawieniem się ciągu wydarzeń widocznych bezpośrednio w materii o zasięgu globalnym, które zmienią całkowicie bieg wydarzeń na świecie. Z uwagi na wieloszczeblowość dotychczasowych struktur, ale też głębokość działań opartych na fałszu właściwie w każdym obszarze, dalsza jednak zmiana będzie przebiegać już stopniowo i będzie rozłożona w czasie.

Odwrócenie scenariusza zdarzeń 21-go grudnia (powiązane również z przesileniem zimowym) dało się bardzo silnie odczuć w przestrzeni energetycznej. Jedni tego dnia poczuli ogromy przypływ energii, sił, głębszy i bardziej pełny oddech, tak jakby były to wręcz „nowe narodziny”. Inni zaś czuli duży chaos, przytłoczenie, rozbicie, brak mocy. To właśnie dwa różne zestawy reakcji, zależne od poziomu osobistej wibracji, które determinują sposób doświadczania rzeczywistości.

I te tendencje do coraz bardziej zróżnicowanego (w znaczeniu: diametralnie różniącego się od siebie) sposobu odczuwania przestrzeni przez ludzi będą coraz mocniej widoczne w kolejnych miesiącach. Osoby będące realnie w swoim rozwoju będą doświadczały stycznia, jak i kolejnych miesięcy jako bardzo lekkich, spokojnych i wzmacniających energetycznie. U niektórych zaczną pojawiać się także symptomy regeneracji i zdrowienia ciał fizycznych (jako skutek instalacji w poprzednich miesiącach nowych kodów energetycznych na poziomie komórkowym). Natomiast osoby, które w rozwój jeszcze nie weszły będą konfrontowane z okolicznościami, które mają umożliwić im dostrzeżenie Prawdy i wejście w osobisty proces zmian. Zaś pozostali, którzy nie zechcą w ten proces zmian wejść będą doświadczać coraz silniejszej niekompatybilności swoich ciał fizycznych do napływających wibracji energetycznych, co ostatecznie doprowadzi do ustania przepływu energii życiowej przez formę (ciało) niekompatybilne z nową energią. Więcej pisałam o tym w poprzednich raportach.

W styczniu i kolejnych miesiącach napływające energie będą oddziaływały szczególnie na grupy osób, które nadal nie funkcjonują w Prawdzie z uwagi na to, że np. nadal zasilają swoją energią niskowibracyjne struktury w sferze zawodowej (systemowa służba zdrowia, systemowa edukacja, farmacja, struktury rządowe i mundurowe, korporacje, bankowość, itd., itp.). Ale może to dotyczyć także określonych relacji czy miejsca zamieszkania. O tym też już wspominałam w poprzednich raportach, jednak w styczniu proces ten wysuwa się na plan pierwszy.

Obserwując doskonałość Matrycy Rozwoju Globalnej Świadomości proces ten jest w tym momencie aktywowany przez doskonale równoważące się dwa czynniki: z jednej strony coraz silniej dopływające energie wyzwalające z człowieku pragnienie Wolności i pragnienie Prawdy. A z drugiej strony coraz mocniejsze obostrzenia w określonych dziedzinach życia (szczególnie zawodowego). To właśnie ta mieszanka spowoduje od stycznia (i potem całą wiosnę) liczne decyzje ludzi o odejściu szczególnie z dotychczasowych miejsc pracy. Tak wycofana energia przestanie zasilać Matrix i zostanie skierowana na działania konstruktywne. Z uwagi na zmniejszoną ilość energii zasilającej, pogłębi to chaos w starych strukturach.

W raporcie grudniowym pisałam o napływających w grudniu bardzo silnych falach światła budzących świadomość. Fale te już docierają oraz będą docierać do Naszej Planety także w kolejnych miesiącach. Ich celem jest wygenerowanie takiego poziomu świadomości, który pozwoli dostrzec ludziom, że walka z systemem nie jest kierunkiem. Kierunkiem jest wyjście z systemu i skierowanie własnej energii (uwagi) na kreację nowej rzeczywistości.

Ten właśnie proces spowoduje, że wiele osób w styczniu zacznie rozważać lub (być może wraz z Nowym Rokiem) podejmie decyzję o odejściu z pracy lub zmianie miejsca zamieszkania. Proces ten będzie przebiegał się stopniowo. W sferach zawodowych w pierwszej kolejności rozpocznie go służba zdrowia. Szczególnie migracja zawodowa w obszarze zdrowia pozwoli na stworzenie alternatywnego (a potem docelowego) modelu profilaktyki i wsparcia zdrowia dla ludzi. Formą przejściową będzie prywatna praktyka lekarska skierowana na naturalne metody leczenia oraz holistykę w połączeniu z profilaktyką zdrowia. Zaś ostatecznie będzie to zupełnie nowe rozwiązanie w zakresie zdrowia społecznego dla wszystkich. Zanim jednak to nastąpi potrzebne są jeszcze ww. zdarzenia globalne w połowie 2022 oraz całkowita zmiana światowego systemu finansowo-ekonomicznego, co też oczywiście w swoim czasie się wydarzy.

Na poziomie globalnym kluczowym system, który zacznie być transformowany to system finansowo-ekonomiczny. Zaś lokalnie (krajowo) będzie to dotyczyć podstawowych systemów społecznych: takich jak służba zdrowia, edukacja, rządzenie, obronność i służby regulacyjne państwa.

Obserwując zdarzenia na scenie Polski w pierwszej kolejności zamanifestuje się to właśnie w służbie zdrowia i wszelkich zawodach okołomedyczno-farmaceutycznych, gdzie „przymus” przyjęcia preparatu (od marca) stanie się „warunkiem” dalszej pracy.

W przestrzeni już widoczna jest duża grupa osób (nie tylko w zawodach okołomedycznych), które wybierają (wybiorą) Prawdę oraz życie i już teraz rozważają zmianę zawodową. W tych ludziach nie ma już lęku, przestali oni lub przestają być niewolnikami systemu, bo wybrali życie w zgodzie z własną Duszą i Prawdą Serca. Proces migracji rozpocznie się w styczniu, a nasili w kolejnych 2-3 miesiącach. Czeka nas fala odejść z dotychczasowych miejsc pracy.A to przyczyni się do realnych zmian w rzeczywistości materialnej późną wiosną (od kwietnia do połowy roku).

Proces odchodzenia z systemu (jako proces społeczny), będzie miał charakter stopniowy. Najpierw obejmie tzw. „innowatorów”, czyli osoby, które z natury są otwarte na nowe możliwości i szukają nowości lub zostały naprawdę mocno „przyciśnięte do muru”, potem pojawią się naśladowcy, a na końcu wreszcie konserwatyści (a przynajmniej pewna ich część). Masowy odpływ ludzi z systemu spowoduje nasilenie chaosu w dotychczasowych strukturach i wręcz „zapadanie się” starych struktur. Mimo tak potężnego charakteru tej zmiany będzie odbywało się to w zaskakująco spokojny i płynny sposób. Matryca nowej Ziemi nie zakłada bowiem walki, a Miłość, Pokój i Harmonię.

Stoimy na progu pojawienia się nowych rozwiązań w zakresie demokracji bezpośredniej, systemu profilaktyki i wsparcia zdrowia, edukacji świadomościowej w miejsce systemu szkolnictwa, itd. Każda osoba, która wybierze Prawdę, znajdzie tutaj swoje miejsce. Przestrzeń zawodowa i potrzeby są naprawdę bardzo duże. Możliwości te są dostępne dla każdej osoby, która zdecyduje się pozostawać w Prawdzie. Jednak najpierw potrzebne jest, by przestała ona swoją energią zasilać niskowibracyjne struktury zawodowe. To jedyna droga, choć dla części osób działających nadal w oparciu o lęk może ona być „zbyt niepewna” (wolą one „dla świętego spokoju i bezpieczeństwa” działać tak, jak dotychczas, bez zmian). W takim jednak przypadku jest to droga tylko w jedną stronę po równi pochyłej w dół.

Informacja do osób, które stoją przed takimi wyborami lub się nadal wahają: Chcę wyraźnie podkreślić, że każdy wybór, jaki dokonuje się w oparciu o Prawdę, płynie z serca i jest zgodny z wyższymi wartościami jest aktualnie zasilany i wspierany przez nową Matrycę. Każda osoba, która odejdzie z systemu bez problemu znajdzie zajęcie w nowej rzeczywistości (nie koniecznie zgodne z dotychczasowym wykształcenia czy praktyką zawodową, ale zgodne z osobistym powołaniem i odpowiednim dla siebie poziomem fraktalnym – o osobistych poziomach fraktalnych pisałam w poprzednich raportach, tego dotyczy też Osobisty Profil Mocy). Czym więcej osób podejmie taką decyzję, tym łatwiej będzie kolejnym osobom. Kluczowe jest jednak tutaj, by przy tych decyzjach działać zgodnie ze swoją strategią energetyczną (patrz profil psychologiczno-energetyczny) i w oparciu o Prawdę własnego Serca (nie zaś logiczny i kalkulujący umysł).

Ostatnie dwa lata było to pole do wytężonej pracy dla osób, które z aspekcie swojego powołania mają budzenie świadomości u innych. Teraz zaś do gry wchodzą osoby z kolejnych poziomów fraktalnych, które (1) mają zdolności upowszechniania informacji i łączenia ludzi (tworzenia płaszczyzn współpracy), (2) widzą jak należy zmieniać całe struktury i systemy, (3) są dobrymi organizatorami i mają zdolności zarządcze. To kluczowe kompetencje, jakich teraz potrzebuje zmieniająca się rzeczywistość. Na skutek napływających fal światła budzących ludzi do przejawienia ich prawdziwych ról, wiele osób w najbliższych miesiącach dokona wyborów, które mogą być kompletnie inne od dotychczasowej aktywności zawodowej. Ale liczyć się będzie tutaj wyłącznie Prawda Serca.

Tak na zakończenie: Jeśli chodzi o Polskę, to ona coraz bardziej wyróżnia się energetycznie na tle innych krajów na naszej Planecie. Piszę o tym bez jakiegokolwiek podtekstu nacjonalistycznego czy dumy. Choć z wielką radością, że jestem częścią tej odradzającej się nowej rzeczywistości (o tym dlaczego Polska przoduje w zmianie szczegółowo pisałam w raporcie z października i grudnia 2021).

Poziom świadomości Polski (jako kraj) od dłuższego już czasu kalibruje w Prawdzie (podczas gdy wiele narodów nadal przebywa w wibracji fałszu). W energiach wyczuwalna jest bardzo silna wibracja wolności i współpracy opartej na Prawdzie. To te wibracje właśnie pozwolą na znacznie szybszą manifestację zmian w przestrzeni materialnej niż w innych krajach, które potem będą naśladować doświadczenia Polski. A pierwsze zmiany (właśnie ww. migracje zawodowe) zaczną się już w pierwszych trzech miesiącach roku 2022.

W nadchodzących miesiącach i latach pojawi się też sporo nowych zawodów. Trudnych nawet do nazwania w tym momencie. Każdy człowiek, który wybrał wzrost, będzie miał przestrzeń do zamanifestowania swojego najwyższego potencjału zgodnie z wyborem jego duszy prowadzącym do jego Mistrzostwa Osobistego.

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Administrator Serwisu Jest współzałożycielem i Redaktorem w STANOWIMY. Pisze i publikuje w obszarze wolnościowym, jest żywo zainteresowany samostanowieniem, suwerennością oraz prawem naturalnym. SUWEREN RZECZPOSPOLITEJ
Podobne publikacje
Raporty Energetyczne

Raport energetyczny październik 2022 – Całkowite uwolnienie Ludzkości

Na początek krótkie podsumowanie września. Jak do tej pory wrzesień był najbardziej…
Czytaj
Raporty Energetyczne

Raport Energetyczny Wrzesień 2022 – Uzdrawianie Matki Ziemi i Ludzkich Ciał.

Na początek krótkie podsumowanie sierpnia. Pewnie wiele osób dość intensywnie odczuwało to…
Czytaj
Raporty Energetyczne

Raport Energetyczny Sierpień 2022 – Początek Rozpadu Dualnej Rzeczywistości

Lipiec upłynął pod znakiem dynamicznych zdarzeń w przestrzeni. Mijający miesiąc przyniósł…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *