Nasz język

SZACH MAT ParadygMATy !

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

TEMAT ? MAT !

W telegraficznym skrócie.

MAT-ERIA ( MAT-TER-IA ) – nasi przodkowie, wiedzieli, że MATERIA „leży u podstaw”, czyli dzięki niej mogą np. chodzić po Ziemi i „fizycznie” doświadczać rzeczywistości [ R(z)E-CZ-Y(w)ISTOŚĆ – płaszczyzna gdzie „E-manująca” E-nergia [ R(z)E ] jest „chwytana w formę” ( C ) i przybiera stały, namacalny, „materialny” kształt ].

Wiedzieli też, że u podstaw materii – czyli każdej „rzeczy” [ R(z)E-CZ ] leży energia i dlatego wyraz ten zawiera cząstkę TER obecną w takich wyrazach jak E-TER, E-MI-TER, T’RA-N(s)MI-TER, KOM-PU-TER i innych, których cechą jest EMITOWANIE ( transportowanie, rozprowadzanie ENERGII / INFORMACJI – właściwości litery T w zestawieniu z ligaturą ER ).

Spójrz także na wyrazy typu AR-TER-IA, BA-TER-IA, HI-IS-TER-IA w wariancie takim jak w wyrazie MAT-TER-IA czyli TER zestawione z IA mówiącym o „torowaniu, prowadzeniu” energii ( patrz – kształt liter I oraz A ).

Ważne jest aby wiedzieć i rozumieć, że projektanci Języka Źródłowego, po którym dziedziczy Polski, postrzegali Wszechświat w kategoriach energii a nasz dzisiejszy Język jest zorientowany na opisywanie jej ruchów. Oficjalnie, dopiero całkiem niedawno doszliśmy do tego, że wszystko jest energią i informacją ale ogół nie postrzega jeszcze świata w tych kategoriach.

Dawniej, ludzie mówiący tym Językiem uważali to za całkiem naturalne a coś nazywanego G’RA-MAT-TYK-ą – było najzwyczajniej w świecie kodyfikacją wiedzy o „tworzącym świetle” ( boskiej matrycy, kwantowym polu, inteligentnej Wszech-energii – czyli RA ), „zasadami gry” a G’RA to właśnie manifestowanie się boskiej energii na różne sposoby, w różnych gęstościach ( G’RA-dacja ) i przejawach (np. RA-DI-acja, G’RA-witacja ).

Nasz Język budzi nas do prawidłowego postrzegania świata.

Rozumienie tego czym jest WIA-RA ( W-JA-RA ) przypomina nam o tym kim jesteśmy i jakie mamy możliwości. Na wzór i podobieństwo naszego Wszechstwórcy możemy O-B’RA-zować ( za pomocą… WY-O-B’RA-Ź-ni ) czyli tworzyć nowe POTENCJALNE wszechświaty, które potem możemy URZECZYWISTNIAĆ ( konstrukcja B’RA w podstawowym znaczeniu – „podział”, „rozmnożenie” – patrz B’RA-T, B’RA-MA, B’RA(w)O i wiele innych ).

Dziś przyglądamy się cząstce MAT, jednemu z wielu klocków z jakich składa się nasz Język służący m. in. rozprzestrzenianiu energii i „mnożeniu światła”. Popatrzmy:

MAT-KA

MAT-RYCA

MAT-EMATYKA (MAT-E-MAT-TYK-A )

MAT-TERIAŁ

MAT-ERAC

MAT-A

MAT-NIA ( zakończenie sieci, jej podstawa – tam gdzie gromadzą się złapane ryby )

Co łączy te wyrazy ?

Wszystkie leżą U PODSTAW, „fizycznych” ( materia, matryca), faktycznych ( mata, materac, materiał, matnia ) i „metaforycznych” ( matka, matematyka ).

A teraz spójrzmy na wyrazy, gdzie MAT stoi w środku albo na końcu wyrazu – a więc nie jest kluczowe – ale istotne – dla niesionej przez słowo treści:

G’RA-MAT-TYK-A – fundamentalna wiedza o naturze rzeczywistości, podstawa, zasady GRY ( dziś używamy tego słowa w wypaczonym znaczeniu )

CY-MAT-TYK-A – wpływ dźwięku ( wibracji ) na zachowanie się MAT-erii ( CY = torowanie, prowadzenie )

SCHE-MAT – leżu „u podstaw” np. późniejszej MAT-erialnej konstrukcji

FOR-MAT – patrz – SCHE-MAT + MAT-RYCA ( np.. format wydruku, jako wzór, matryca )

DOG-MAT – leżący u podstaw np. religii

AKSJO-MAT – tak oczywisty, że przyjmuje się go bez dowodu, PODSTAWOWE twierdzenie

K’LI-MAT – wiele czynników mających fundamentalny wpływ na życie ( LI = wiele połączonych elementów ), podstawa egzystencji

AR-MAT-A – służy do nadawania biegu, koncentrowania i torowania ( AR – odc. 196 ) ) MAT-erii ( kuli )

KAZA-MAT – pomieszczenie pod innymi pomieszczeniami, piwnica – leży U PODSTAW

PRY-MAT – przywództwo, ktoś stojący na czele, zupełnie jak TE-MAT na czele artykułu

DY-LE-MAT [ DY = D-ział, rozchodzące się drogi ( Y ) ], dwie tak samo ważne, podstawowe racje, MAT = podstawa, DY = rozwidlenie, dwoistość

S(z)MAT-A – zużyty MAT-eriał używany na ogół do wycierania…podłogi czyli podstawy ( MAT )

SAR-MAT-A – syn RASY MATKI ( SAR = CAR = ZAR )

PRYZ-MAT – mówimy, że „patrzymy przez pryzmat” a więc leży on u „podstaw” naszego spojrzenia

PO-E-MAT – zapis ( zmaterializowanie ) myśli następujących PO E-mocji

AR-RO-MAT – leży u Źródła ( u podstaw ) zapachu

TE-MAT – leży u Źródła TE-kstu, lekcji, wykładu ( TE = „TE-ndencja rozwojowa )

PARA-DYG-MAT – leżący u podstaw spojrzenia na rzeczywistość w danej dziedzinie

A teraz dowcip, który zupełnie jak cząstka „MAT”, leży u podstaw – w tym wypadku – tego tekstu:

„Pani nakazała dzieciom napisać wypracowanie, które miało by się kończyć zdaniem “matka jest tylko jedna.”
Na drugi dzień pani karze dzieciom przeczytać co napisały.

  • Małgosiu przeczytaj co napisałaś!
  • Mama jest kochana utula nas do snu wyprowadza nas na spacery kupuje nam rowery. Matka jest tylko jedna.
  • Gosiu 5 siadaj!
    W końcu pani przepytała już całą klasę został tylko Jasiu.
  • Jasiu przeczytaj co napisałeś!
  • W domu impreza, wódka leje się litrami, goście rzygają na dywan. Kiedy wódka się skończyła matka woła do mnie: Jasia idź do kuchni i przynieś 2 półlitrówki. Idę do kuchni otwieram lodówkę i drę się:
  • Matka, jest tylko jedna!!”

Powyższy dowcip można wykorzystać aby wykazać jak istotną funkcję pełnią w naszym Języku znaki interpunkcyjne, które nasza młodzież dziś często lekceważy ( robiąc sobie „szach-mat” – czyli „uziemienie” ). Wywalamy przecinek i zmienia się znaczenie zdania.

Ale wracając do TE—MAT-u, podsumowując:

MAT to samodzielna cząstka – jakich w naszym języku wiele. Język Źródłowy, choć wzorowany na naturze, jest językiem sztucznym, zaprojektowanym i złożonym z gotowych klocków – co nie przeszkadza mu być najpiękniejszym w brzmieniu i najlepiej dostosowanym do pełnienia swoich funkcji – i dlatego przetrwał w odróżnieniu od jego kopii – egzystują tylko jego uproszczone wersje dostosowane do możliwości głośni innych nacji. Próba zawłaszczenia boskich przymiotów naszego języka przez łacinę skończyła się śmiercią tejże.

Jakie funkcje pełni nasz język ?

Te podstawowe to:

komunikacja, wyrażanie siebie

kodyfikacja wiedzy o świecie zapisana w słowach

umożliwienie rozprzestrzeniania się energii

obrazowanie ( kreacja rzeczywistości ) za pomocą słów

Nasze unikalne, niepowtarzalne, nie mające sobie równych słowa / obrazy są jak MAT-rioszki, kryją w sobie mniejsze obrazy za których znaczeniem kryją się kolejne i kolejne.

W ten sposób nasz język reprezentuje i odwzorowuje F’RAK-T’AL-ną, nieskończoną budowę wszechświata ( konstrukcja F’RA w podstawowym znaczeniu = „część RA”, patrz – CY-F’RA, F’RA-za, F’RA-gment ).

Przy użyciu słów pochodzących z naszej boskiej mowy wprowadzamy do Koła Życia ( ligatura ŁO ) nowe informacje.

A-BE-CA-D’ŁO służy do „Dokładania ( informacji ) do Koła Życia” ( konstrukcja D’ŁO w podstawowym znaczeniu – patrz D’ŁO-Ń, G’AR-D’ŁO, S(z)Y-D’ŁO, RA-D’ŁO, Ź-RÓD-D’ŁO i inne – D’ŁO ma dwa znaczenie warunkowane właściwościami litery D – dokładam / drenuje )

Oprócz LITER – samodzielnych, wielowymiarowych symboli, w naszym języku funkcjonują także LIGATURY – w tym omawiane już – najważniejsza „cząstka”, najpotężniejsze jądro, pierwiastek słowotwórczy na świecie – RA ale także AR, OR, RO, ŁO, AŁ i wiele, wiele innych ( kilkadziesiąt – a być może i ponad setka ). Obok nich funkcjonują także NADLIGATURY – jak np. omawiane TOR, TER, RYT, TYK, KON, IZM i wiele, wiele innych – także rzeczona cząstka MAT.

Suma LITER, LIGATUR i NADLIGATUR, z których każda ma swoje samodzielne znaczenie – tworzy NADKONSTRUKCJĘ – WIELOWYMIAROWY OBRAZ zwany SŁOWEM [ S’ŁO(w)O – omówione w odcinku 215 ] lub też WY-RA-ZEM.

Nasze słowa służą wyrażaniu siebie, czyli manifestowaniu swojej natury, boskiej energii – WY-RA-żamy swoje wnętrza, „odsłaniamy siebie” poprzez WY-powiadane słowa.

Ilość możliwych kombinacji jest niezliczona, nasz język nie ma sobie równych i nawet język chiński – ze swoimi dziesiątkami tysięcy znaków musi ustąpić – to w ogóle inna liga. Ilość możliwych kombinacji jakie daje nasz język – abym mógł ją zapisać w formie liczby – zajęła by zbyt dużo miejsca – tak czy inaczej, była by to liczba pochodząca z innego pułapu niż ten w jakim przywykliśmy myśleć.

Poszczególne elementy po zsumowaniu składają się na coś co pojawia się w naszej głowie w formie energetycznej błyskawicy a przy użyciu naszych głośni jest nieomalże materializowane do postaci słowa.

„Człowieku! gdybyś wiedział jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza,
I tworzy deszcz rodzajny, lub gromy i burze;”

F’RA-gment „Dziadów” Adama Mickiewicza

Ten „deszcz rodzajny lub gromy i burze” to właśnie nasze Z-MAT-erializowane myśli – czyli SŁOWA, którymi powinniśmy UŚWIETNIAĆ KOŁO ŻYCIA.

Każde wypowiadane z rozwagą słowo – będące następstwem myśli jest jak uderzenie skrzydłami Motyla Chaosu. RA – to wszech-możliwość, wszech-potencjał, „kwantowe pole”, boska matryca.

Waż słowa, licz się ze słowami, nasycaj je energią, wypowiadaj z rozwagą i TWÓRZ SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ, myślą i czynem ale także SŁOWEM.

Proszę zwrócić uwagę na geniusz konstrukcji naszego języka.

Do niedawna nie znaliśmy PRAWDZIWYCH zasad słowotwórstwa – bez wiedzy, że nasz język został stworzony sztucznie – złożony z klocków powołanych do życia w tym celu – wszystkie dociekania i domniemania traktujące o języku indoeuropejskim są niewiele warte.

Mimo tego:

NASZ JĘZYK UMOŻLIWIA JAK WIDAĆ INTUICYJNE TWORZENIE „NOWYCH SŁÓW” w oparciu o istniejące – i widocznie „podświadomie” znane nam „klocki” ( być może zapisane gdzieś w głębokich strukturach mózgu ).

W kontekście omawianej cząstki MAT proszę zwrócić uwagę na słowa jak:

PACZKO-MAT, BANKO-MAT, WPŁATO-MAT, PRALNIO-MAT

Te słowa są tego potwierdzeniem.

Twórca tych „neologizmów”, Polak – myślący i mówiący po Polsku, zadziałał intuicyjnie i w naturalny sposób złożył słowa zestawiając klocek oznaczający „materię, podstawę” ze słowem towarzyszącym np. MAT + PACZKA = PACZKO-MAT.

Sama idea paczkomatu jak i jego nazwa zdaje się nam być tak oczywista, że gdy w końcu powstał zastanawialiśmy się – dlaczego nikt nie pomyślał o tym wcześniej ?

W głowie Polaka, Twórcy – Kreatora – zaświtała idea PACZKO-MAT-u a wraz z nią pojawiło się odpowiednie słowo – wyłowione z E-TER-u – a „ŁOWIENIE” jest nam przyrodzone [ konstrukcja ŁO(w)I – czyli „wyodrębnia z Koła Życia”, obecna w wyrazach SŁOWIANIN ale także CZŁOWIEK była już omawiana – wkrótce przyjrzymy się jej ponownie – w szerszym kontekście ].

Te powyższe słowa, oznaczające stosunkowo nowe zjawiska, oznaczają przedmioty „zaangażowane” w proces „dystrybucji dóbr” ( materii – pieniędzy, przedmiotów).

Wszystko się zgadza.

Tyle w temacie. SZACH-MAT PARADYGMATOM !

Już 10.04 ( Niedziela ) zapraszam na kolejną lekcja Języka Źródłowego w trakcie której opowiem o BARDZO UŻYTECZNEJ DZIŚ WIEDZY PRZODKÓW jak również zapoznam Was bliżej z dwoma kolejnymi obrazami. Ziarnko do ziarnka, zbierze się AŁ-RO-RA 🙂

Jak poprzednio – kanał otwarty, darowizny dobrowolne.

Zgłoszenia do grupy ZOOM:

bartlomiejgoralski@gmail.com

Transmisja będzie prowadzona równolegle na moim kanale Youtube.

Do zobaczenia!

Kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UCzESQP6-Mjo5DyOiP5Xv-xg

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Administrator Serwisu Jest współzałożycielem i Redaktorem w STANOWIMY. Pisze i publikuje w obszarze wolnościowym, jest żywo zainteresowany samostanowieniem, suwerennością oraz prawem naturalnym. SUWEREN RZECZPOSPOLITEJ
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *