Rozwój duchowy

Traktat Suwerena (zerwanie kontraktów)

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

JA ( imię i nazwisko ) i mój pierwotny, niezbywalny ton mojego istnienia poza czasem i przestrzenią, oraz wszystkie inne imiona, które kiedykolwiek i gdziekolwiek nosiłam, noszę, lub będę nosiła, we wszystkich emanacjach, od pierwszego mojego zejścia – uznaję, że Pierwotne Źródło Harmonijnego Dźwięku, Pierwotna przyczyna światła, miłości i każdego życia, jest jedyną obecnością we wszystkich moich przejawach od pierwszego istnienia.

Jako Suweren świadomy boskości i mocy swej cząstki, tu i teraz, wzywam wszystkich strażników Kontraktu zwanego Karmą, aby w pełni świadomie, na mocy swojej wolnej woli i wiedzy o konsekwencjach tego działania, wypowiedzieć i zwrócić wszelkie programy, pakty i umowy, jakie przeze mnie, wszystkie moje rody, w których inkarnowałam, oraz zbiorową świadomość mojej rasy, zostały gdziekolwiek i kiedykolwiek zawarte.

Punkt pierwszy Traktatu Suwerena

Jako suwerenna cząstka Źródła, na mocy mojej wolnej woli, wypowiadam i unieważniam Kontrakt – zwaną ,,Grzechem Pierworodnym”, zawartym przez protoplastów tej linii rodu ludzkiego.

Czynię to, gdyż umowy te od samego początku naruszały postanowienia Prawa Naturalnego i Uniwersalnego. Ograniczają naszą wolną wolę, prawo do podnoszenia samoświadomości i samorozwoju, przez kłamstwo i technologiczne zniewolenie, używając do tego celu następujących klauzul:

1/ Brak konsekwencji i odpowiedzialności dla okupanta za nasze traumy, obrażenia i straty, na wszystkich poziomach istnienia, brak zrównoważenia energii.

2/ Brak możliwości wypowiedzenia umowy, przez odbieranie pamięci, manipulowanie świadomością i wolną wolą. Resety służące gaszeniu budzenia świadomości i depopulację w różnej formie. Okupant przyznał sobie prawo do eksploatacji naszej energii i esencji, do całkowitego wyczerpania, bez konsekwencji dla siebie.

3/ Postanowienie odmawiające nam prawa do odwołania tej umowy, nawet jeśli odzyskamy pamięć i świadomość, jeśli ją zerwiemy, nie mamy prawa do rekompensaty i zwrotu naszej energii i cząstek.

4/ Postanowienia ukryte, które wiążą nas mimo to, że o nich nie wiemy, bo stanowią odrębne prawo określonej rasy, która kolaboruje z okupantem, lub zostały celowo ukryte przed naszą świadomością i percepcją w myśl zasady, że ,, nieznajomość prawa nie czyni nas niewinnymi,,.

Już ta część umowy – kontraktu na życie, czyni całą umowę nieważną i niebyłą, gdyż jest oszustwem i manipulacją.

Na mocy Prawa Uniwersalnego i Naturalnego, zrywam ją i unieważniam, żądając uwolnienia siebie i wszystkich Istot, które zgodnie ze swoją wolną wolą, pragną tego i są na to w swej świadomości, gotowe. Zastrzegam, że to one same mają prawo o tym zdecydować.

Punkt 2 Traktatu suwerena

Jako Suwerenna cząstka Źródła, zwracam Wam Strażnicy Karmy, wypowiadam i unieważniam:

1/ Wszystkie śluby kapłańskie, wszystkich wierzeń, przekonań, religii, złożone fałszywym bogom i ich egregorom.

2/ Zdejmuję z siebie mocą Źródła i unieważniam, wszelkie religijne i kościelne rytuały służby komuś, lub czemuś.

3/ Wypowiadam wszelkie śluby posłuszeństwa, pokory i milczenia.

4/ Wypowiadam wszelkie śluby ubóstwa i czystości.

5/ Zrywam wszelkie śluby sakramentalne i wieczyste, złożone swoim małżonkom i partnerom, zawarte kiedykolwiek i gdziekolwiek. Uwalniam Was i siebie. Unieważniam rytuały związane z tymi ślubami.

6/ W pełni świadomie, na mocy mojej wolnej woli i prawa do suwerenności, zrywam, łamię i unieważniam wszelkie pieczęcie sakramentalne, nałożone na mnie we wszystkich moich wcieleniach, oraz odwołuję moc wszystkich rytuałów z tym związanych.

Uwalniam od odpowiedzialności, moich rodziców, którzy zdecydowali o nałożeniu tych pieczęci na mnie, rozumiejąc, że funkcjonowali w tym systemie przekonań. Myśleli, że czynią to dla mojego dobra. Dlatego wybaczam im, uwalniając nas od wzajemnych paktów i umów z tym związanych.

Wzywam Was, Strażnicy Karmy, do zabrania tych ślubów i programów, gdyż spełniły już swoją rolę w moim życiu ,,we właściwym czasie i przestrzeni”.

Dziękuję, że strzegliście ich wtedy, gdy były mi potrzebne jako doświadczenie. Teraz jestem świadomą i obudzoną Istotą, w pełni uwolnioną z systemu przekonań, więc wszelkie programy ograniczeń są mi zbędne.

Punkt 3 Traktatu suwerena

Na mocy mojej wolnej woli, na mocy mojej obudzonej świadomości suwerena, żegnam wszystkich moich Przewodników, ze wszystkich moich emanacji. Dziękuję, że byliście przy mnie, gdy tego potrzebowałam, ale już spełniliście swoją rolę, więc Was żegnam i uwalniam. Nadszedł czas, abym w swej przebudzonej Istocie, doświadczyła pierwiastka własnej boskości i mocy kreacji, dla dobra własnego i innych istot.

Punkt 4 Traktatu suwerena

Na mocy mojej wolnej woli i obudzonej świadomości suwerena, Tu i teraz wypowiadam wszystkie umowy, kontrakty, zawarte przeze mnie kiedykolwiek i gdziekolwiek, te które zostały zawarte, w określonym czasie i przestrzeni, oraz te zawarte poza czasem i przestrzenią. Bez względu na to, czy były zawarte świadomie, lub nieświadomie, dobrowolnie lub pod przymusem, wszystkie stają się nieważne i uznane za niebyłe. Gdziekolwiek znajdują się ich oryginały i kopie, w jakiejkolwiek formie i ilości, wszystkie zostają zdefragmentowane energią adekwatną do przestrzeni w jakiej są przechowane, tak jakby nigdy nie istniały. Od tej chwili, brak jest jakiegokolwiek śladu po nich.

Po oczyszczeniu ze skutków zawartych umów i paktów, jako energetycznie wolna Istota, proszę Źródło życia, o odpowiednią częstotliwość harmonijnego dźwięku, w celu oczyszczenia mojej pierwotnej matrycy, ze wszystkich obcych energii, podpięć, hologramów i nakładek, oraz wszystkiego co jej szkodzi. Niech odzyska pierwszy, czysty ton wibracji, nadany przez Pierwotną przyczynę życia.

Punkt 5 Traktatu suwerena

Na mocy mojej wolnej woli i obudzonej świadomości suwerena,

Z poziomu serca wybaczam wszystkim, którzy świadomie i nieświadomie, dobrowolnie, lub pod przymusem, kiedykolwiek i gdziekolwiek, skrzywdzili mnie w jakikolwiek sposób.

Ja z poziomu energii serca, proszę o wybaczenie wszystkich, których kiedykolwiek i gdziekolwiek skrzywdziłam. Wybaczmy sobie wzajemnie. Uwalniamy się całkowicie z systemu przekonań i pułapki winy i kary. Jesteśmy wolni od energii wzajemnych zależności i zadośćuczynienia, za domniemane krzywdy, gdyż jesteśmy świadomi manipulacji i kłamstwa jakiemu zostaliśmy poddani, jako rasa obdarzona boską cząstką życia i mocy.

Niech świadomość serca zastąpi wszelkie programy systemu, tak byśmy całkowicie wolni, mogli żyć w wybranej formie istnienia i dowolnej przestrzeni Uniwersum.

Punkt 6 Traktatu Suwerena

Oświadczenie woli:

Ja, ( IMIE I NAZWISKO) oświadczam, że zrywam wszelkie kontrakty i umowy, ze strażnikami i panami fałszywej karmy systemu. Jako Suweren mam prawo do bycia wolną od jakichkolwiek praw systemowych i planetarnych, jeśli są sprzeczne z Uniwersalnym Prawem Źródła Życia i Prawem Naturalnym. Mam prawo do opuszczenia systemu sztucznej inkarnacji, oraz przeniesienia swojej świadomości do wybranej, wolnej przestrzeni kreacji, poza jakimkolwiek systemem.

Mam prawo do pełnej obfitości i pełnej mocy kreacji, na każdym planie fizycznym, z poszanowaniem Prawa Naturalnego. Mam prawo do pełnej wiedzy o tym, kim jestem, skąd pochodzę jako czysta energia. Mam prawo do odzyskania całej mojej pamięci, wszystkich darów i talentów, jakie otrzymałam, wraz z pierwotnym dźwiękiem mojego przejawienia, tak bym widziała i rozpoznała każde fałszywe światło, dźwięk i ton, któremu brak prawdziwej, pierwotnej harmonii.

Mam pełne i wyłączne prawo do mojego DNA, na poziomie energetycznym i fizycznym. Moje ciało fizyczne, należy wyłącznie do mnie i zakazuję wszelkich ingerencji w postaci modyfikacji DNA, instalacji czipów i wszelkiej technologii. Zakazuję używania mojego ciała i jego komórek, do rozrodu i klonowania, dla obcych ras.

Wszelkie umowy zostały zerwane, a ja w pełni odzyskałam moje ciało.

Moim prawem, jako Suwerena jest: posiadanie pełnej wolności i nienaruszalności mojej wolnej woli, zdrowia i świadomości. Mam prawo do rozwoju, wzniesienia duchowego i energetycznego. Mam pełne prawo do wyboru rasy, ciała i miejsca gdzie zechcę przenieść swoją wolną świadomość.

Powierzam siebie prawom Pierwotnej przyczyny Życia, Uniwersalnym Prawom ŹRÓDŁA, oświadczam, że wychodzę z niewolniczego systemu Matrixa i jako Suweren, zostaję objęta immunitetem Źródła, którego prawa szanuję i według nich żyję. Dla dobra mojego i innych Istot.

Taka jest moja wolna wola.

Tekst należy powtórzyć trzy razy w odstępie czasowym.

Wglądy Duchowe – opracowanie Doroty i Alexa.

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Suweren Rzeczpospolitej / RÓD Mazowiecki / Zajmuje się Analizą przestrzeni według Feng Shui oraz Malarstwem sztalugowym, maluje od wielu lat. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach. Brała udział w wielu indywidualnych wystawach, między innymi w Londynie w 2007 roku. zobacz prace
Podobne publikacje
Rozwój duchowy

Złota Księga "JAM JEST"

“JAM JEST” Zmartwychwstanie i Życie!“JAM JEST” Energią, której używasz w…
Czytaj
Rozwój duchowyStyl życia

Wir Energetyczny - Czakra Podstawy

Witam Cię bardzo serdecznie, w tym artykule przedstawię koncept jednego z podstawowych wirów…
Czytaj
Rozwój duchowy

Mroczne rytuały magiczne Kościoła Katolickiego

modlitwa. Jest po prostu specyficzną formą.. medytacji!Tak, tej diabolicznej medytacji, tak…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *