RODy

Zakazana historia Białej Rasy Aryjskiej i jej etnicznych wierzeń

Zakazana historia Białej Rasy Aryjskiej i jej etnicznych wierzeń

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

Pochodzenie rasy białej jest więcej niż tylko tematem „tabu” dla naukowców i dzisiejszej nauki a wręcz jest całkowicie zabronione i zakazane. Fakt, że tak mało wiemy na ten temat Aryów czy Aryjczyków starożytnej prehistorycznej cywilizacji i jej wierzeń (religii) jest na to dowodem. 19 i 20 wieczni uczeni i archeolodzy wiedzieli więcej na ten temat i wierzyli, że biała rasa aryjska to najstarsza cywilizacja ludzka. W XIX wieku „aryjski” był używany jako synonim „indoeuropejski” => https://www.britannica.com/topic/Aryan

Aryjczycy, byli pierwszymi białymi ludźmi zamieszkującymi naszą planetę. Prawdopodobnie część z nich wzięła swój początek tu, na Ziemi (oczywiście nie w taki sposób, jaki opisał Darwin), inni przybyli nań z zewnątrz. Tak czy owak – wszyscy oni należeli do jednego narodu, rozprzestrzenionego w całym kosmosie. Mowa o czasach bardzo odległych – dziesiątkach i setkach milionów lat wstecz. Dziś ta wiedza nie może przebić się z racji tego, że jesteśmy pod okupacją jahwistycznych religii (judaizmu, chrześcijaństwa, islamu). a do tego mógłby runąć mit żydowskiego dobrego boga stwórcy wszechświata, który usunąłby na zawsze boga Starego i Nowego testamentu, pokazując boskość człowieka, jego moc i siłę duchową. Świadome pomijanie lub marginalizowanie tego tematu z uwagi na wysoce „nieprawomyślne” wnioski, jakie nieuchronnie z takich badań musiałyby się nasunąć. Nawet niewielka ilość szczątkowych faktów wystarcza aby podważyć wszystkie „najświętsze i niepodważalne” mity współczesnego świata począwszy od religii, teorii ewolucyjnego rozwoju ludzkości i koncepcji nieprzerwanego i nieuniknionego „postępu” czy na fundamentalnej równości wszystkich ludzi i ras ludzkich kończąc.To już powinno pobudzić ciekawość białych ludzi na temat ich dziedzictwa kulturowego, rodzimego systemu duchowego i dociekanie, dlaczego zostali w tym temacie oszukani. Wiedza ta nadal jest ukrywana i tuszowana celowo w nauce głównego nurtu, a biali ludzie nadal utożsamiają się i identyfikują z religią żydowską a nie religią swoich genetycznych przodków i ich naturalnych przyrodzonych wierzeń czy religii. Wszyscy znają doskonale żydowskie biblijne historie Mojżesza, Dziesięciu Przykazań, wyjście z Egiptu, z przybyciem do Ziemi Obiecanej, królewskości Dawida Solomona, i całej historii Żydów która została nienaturalnie zaszczepiona na psychikę Europejczyków w sposób, który sprawia, że Europejczycy utożsamiają się z żydowskim pochodzeniem, jakby to było ich własne.

Powodem tego jest właśnie fałszowanie i ukrywanie historii białej rasy Aryjskiej i całkowicie pomijana wiedza na jej temat przez historyków. Dodatkowo w/g nauk Ariańskich okazuje się, że my jesteśmy nieśmiertelnymi duchami/duszami posiadającymi obecne ciało, że człowiek jest Bogiem w ciele zwierzęcia co zgodnie twierdziły starożytne filozofie, ale nasz Boski , duchowy element został całkowicie wyeliminowany przez obecne religie. Nie pozwalają one nam zobaczyć i rozpoznać w naturalny sposób naszej boskości, i uświadomić sobie o naszym potencjale odcinając nas od wiedzy na ten temat mądrości Aryów, traktując ją jako herezję. Wiedzę tą posiada jednak kultura hinduska która ocalała tam jako wiedza i wierzenia Ariów. Posiadają również tę wiedzę loże i bractwa aryjskie. Obydwie te grupy chronią tę wiedzę i mądrości Arjów przed prześladowaniami KRK które trwają od setek lat, przez co wszyscy znający tę wiedzę są heretykami, lucyferianami czy określani innymi demonicznymi nazwami mającymi wystraszyć ciemny lud.

A tak naprawdę są oni strażnikami innej starożytnej doktryny religijnej Aryjskiej białej rasy i wiedzy na jej temat, którą badają i pielęgnują, wierząc, że Stary Testament, na którym etycznie, moralnie oparte są religie i wartości świata zachodniego są fałszywe, natomiast bardziej autentyczne i znacznie bogatsze i już prawie zapomniane są duchowe wartości i wierzenia i wiedza Ariów. Mało tego, cała ludzka kultura, wszystkie wyniki sztuki, nauki i technologii, które widzimy przed nami dzisiaj, są niemal wyłącznie kreatywne produktem Aryów i wiedzy przez nich pozostawionej. I to jest dziedzictwo całej ludzkości a nie historia jednej małej grupy, Hebrajczyków przyklejona białej rasie w raz z hebrajskimi religiami i ich plemiennymi lokalnymi bóstwami. Mądrością-kluczem symbolem, jak i uniwersalnym godłem tej starożytnej kutury Aryjczykówów jest swastyka.

Słowo „swastyka” pochodzi z sanskrytu „su” (dobry) i „Asti” (jest), co oznacza „dobre samopoczucie”. Godło to jest utworzona przez skrzyżowanie dwóch symetrycznych, ale przeciwnych „S”, RUN, które są tajemniczym starożytnym alfabetem przedchrześcijańkiej Północnej Europy. Runa ta symbolizuje idee Słońca, magicznej i działającej, ukierunkowanej woli i energii oraz zwycięstwa nad przeciwnymi człowiekowi siłami. Fonetycznie odpowiada ta Runa za zgłoskę „S”.

runa sowilo.png
runa sowilo.png

Alfabet runiczny używany był do zapisu przez ludy północnej Europy: słowiańskie, nordyckie, germańskie i celtyckie. Jako, że każda runa ma osobne znaczenie, symbole używane były również w obrzędach magicznych. Staronordyckie słowo run oznacza tajemnicę lub sekret. Co do dokładnego ich znaczenia, pewności nie ma i zapewne nie będzie jej nigdy ponieważ zostały one wyplenione (podobnie jak wiedza o nich) przez alfabet łaciński. Starożytni Aryjczycy widzieli w dwóch przeciwstawny runach „S” zrównoważenie dwoistości (czyli słonce-księzyc, dzień-noc, światło-ciemność, gorąco-zimno, męskość-kobiecość, pozytywny-negatywny, Bóg-szatan [judeochreścijańskie] itp). Podobnie jak w kulturze chińskiej symbol Yin & Yang RÓWNOWAGA – święta formuła przeciwstawień – dwuistości – równoważenia jest wspólnym centrum samorealizacji i znalezienia punktu środka, swiętej formuły przebudzenia duchowego. Dawało też niezmącone poczucie słusznej drogi i wyznaczało nieomylnie kierunek realizacji duchowej, wskazywało niezawodnie ścieżkę wiodącą od „życia” w stronę „więcej niż życia”. Swastyka, to starożytny symbol równowagi przeciwieństw, którego kolejnym etapem wtajemniczenia jest przeistoczenie tej równowagi w witalną i magiczną siłę życiową.

Wygląda na to, że religia chrześcijańska obecnie panująca w zachodnim świecie od czasów rzymskich była wspaniałym oszustwem popełnionym przez „Żydów”, zaprojektowana tak, aby umieścić jeden naród w pozycji największych wpływów i władzy na jak największym obszarze. Celem tego taktycznego manewru było to aby świat uwierzył że to oni są narodem wybranym, a historia ludzkości zaczyna się wraz z historią narodu wybranego. Do tego celu wykorzystali rasową żydowską religię, ze swoim monoteizmem, który był wymyślony przez Żydów i podnieśli rangę ich lokalnego Boga hebrajskiego do Boga, stworzyciela świata ustanawiając to na ich plemiennych tradycjach i ich plemiennych wierzeniach, żydowskiej tradycji, historii i mitologi opisanej w Starym Testamencie. Żydowscy skrybowie dorobili do niego tylko drugą część zwaną Nowym Testamentem, opartym na fundamentach Starego Testamentu i ustanowili swoją nową rasową religię żydowską dla białej rasy zwaną chrześcijaństwo.

Następnie całą biała rasa została celowo „odcięta” od religii i wiary swoich przodków, która była praktykowana w całej prehistorycznej Europie przez tysiące lat przed powstaniem chrześcijaństwa. Tymi wierzeniami, które wyznawali biali ludzie Europy były WEDY, czyli UMOWNIE zwana religia (wiedza, veda) Ariów, Dlatego na terenach całej Europy znajdujemy ich religijny symbol swastykę. Po podrzuceniu białej rasie hebrajskiej religii i kultury zwanej dla zmylenia przeciwnika, kulturą rzymską. Europejczycy zostali odcięci od swoich duchowych korzeni i przez dwa tysiące lat swojej dzikiej pogoni za dobrami doczesnymi zapomnieli o swoim rodowodzie i rodzimej wierze, w wyniku czego, Europejczycy stracili swoją przeszłość, swoją przyszłość, i wielkość ich starożytnej duchowej kultury aryjskiej. Dopiero na końcu 19 wieku i w początkach 20 wieku, kiedy to narodził się taki dział nauki jak archeologia, biała Europa zaczęła sobie przypominać o swoich rodowych korzeniach.

Przy badaniach archeologicznych nagle okazywało się, że wszystkie starożytne kultury europejskie: Słowianie, Etruskowie, Grecy, Rzymianie, Galowie, Celtowie, itp posługiwały się wierzeniami o charakterze globalnym, których symbolem kluczem była swastyka, odnajdowana w całej Europie przy okazji badań archeologicznych. Okazywało się, że istniała w Europie, tajemniczo utracona i zapomniana religia istniejąca, na długo przed chrześcijaństwem i hebrajską Biblią. I w tajemniczy sposób 2000 lat temu powstał nowy odłam judaizmu (chrześcijaństwo), który i zajął miejsce rodzimej religii europejczyków mającej kilka tysięcy lat tradycji. I gdy już Europejczycy zaczęli przypominać sobie o swoim rodowodzie i jego świętych symbolach jak swastyka, która stawała się coraz bardziej popularna, nastała era nazistowskich Niemiec, po której celowo zdławiono i zakopano na długie lata wiedzę o rodzimej religii Europejczyków i jej świętych symbolach, które również i dzisiaj są zakazane. Jak można ogłupić ciemnych ludzi i wybić im wiedzę o rasowym rodowodzie.

Dzisiaj większość prymitywnych ludzi kojarzy swastykę, wyłącznie z Hitlerem a troszkę bardziej inteligentni (ale nie dużo) z hinduizmem z Indiami. To jest prawidłowe, ale swastyka czy hinduizm nie urodził się w Indiach. Został tylko zaniesiony do Indii przez ludy Europejskie (Aryjskie), kiedy to „Aryjczycy” ( biała rasa, nie mylić z hitlerowcami  odwiedzili starożytne Indie, przynosząc im swoją kulturę i wierzenia, dali początek cywilizacji starożytnych hindusów. Prymitywni ludzie wyuczeni w prymitywnych szkołach, dalej wierzą i kojarzą, że termin „aryjczyk” to przodek Hitlera o blond włosach i niebieskich oczach. Aryjczycy, to nic innego jak biała rasa, europejska. Przez setki lat przed II wojną światową, uczeni na uniwersytetach na całym świecie używali „aryjski” oznaczający „białych”.

Religia Aryjczyków, Hinduizm jest nadal praktykowany przez Indie do dzisiaj. Ale białą Europę spotkał inny los. Wprowadzenie chrześcijaństwa dwa tysiące lat temu, pogrążyło Europę w ciemnych wiekach, a Europejczykom jak i wszystkim białym ludziom wymazano ich dziedzictwo, kilku tysięczne korzenie i rodzimą wiarę. Biała Rasa przez ten okres genetycznie nie postępowała, lecz się cofała. Za to możemy dziękować i samobójczej judeochrześcijańskiej religii w wersji ortodoksyjnej Watykańskiej i Watykanowi i jego poprzednim wcieleniom który narzucił Białej Rasie rasową religię żydowską. Żydzi posiadali silną rasową religię i skupiali się wokół tej religii z rasą jako centrum, w sumie przez ostatnie pięć tysięcy lat. Żydzi wiedzieli, że nie mieli żadnej szansy zniszczenia Rzymian militarystycznie, spiskowali i użyli ich najpotężniejszej broni (psychologicznej) – manipulacji umysłu, wybierając religię jako środek, do osiągnięcia celu. Wspólnie zaplanowali zemstę na Rzymianach, którzy kiedyś ich podbili. Kiedy plan wypalił omotali resztę świata.Końcowe wnioski jak i receptę na usunięcie tych anomalii pozostawiam dla czytających. A na koniec cytat filozofa Fryderyka Nietzsche (1844–1900) – „Chrześcijanin jest tylko żydem „wolniejszego” wyznania.

Chrześcijaństwa nie można rozumieć jako ruch do walki z instynktem żydowskim, ono jest jego konsekwencją … nawet dziś chrześcijanin może czuć poglądy antyżydowskie, ale nie zdaje sobie sprawy, że on sam jest ostateczną konsekwencją żydowskiej religii.”

http://www.swastika.cba. pl / galeria / galery10 / galery10.htmOdwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Administrator Serwisu Jest współzałożycielem i Redaktorem w STANOWIMY. Pisze i publikuje w obszarze wolnościowym, jest żywo zainteresowany samostanowieniem, suwerennością oraz prawem naturalnym. SUWEREN RZECZPOSPOLITEJ
Podobne publikacje
RODyRzeczpospolita

ARIOWIE i RPS to

ARIOWIE i Rzeczpospolita Suwerenów to;100% Suwerenności każdego indywidualnego człowieka.100%…
Czytaj
HistoriaRODy

Jare Gody

Święto na przywitanie wiosny. Przesilenie wiosenne i dzień dwudziesty pierwszy marca, na który…
Czytaj
RODyVlog

Karolina | Obciążenia Rodowe | Źródło | Ewelina Piotrowska

https://ariowie.com/kreatorzy/ewelina… | Rezerwacje Sesji: https://bit.ly/SesjaRezerwacje…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *