Rozwój duchowy

Złota Księga “Bóg działający”

"Złota Księga" Saint Germain

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

“JAM JEST” odnosi się do Wielkiej Mistrzowskiej Obecności Boga Wewnętrznego. “JAM JEST Droga, Życie i Prawda”, uznajemy w ten sposób jedyną Władzę, czyli Boga w Działaniu, który jest w nas.

A teraz zwróćmy uwagę i wyjaśnijmy powiedzenie najpotężniejsze ze wszystkich, które zostały rzucone w świat doświadczeń zewnętrznych za pomocą słów: “JAM JEST brama otwarta, której żaden człowiek zamknąć nie może”. Czy widzisz, jak istotną moc posiadają te słowa? Kiedy w pełni zrozumiesz te potężne afirmacje, zdasz sobie sprawę z tego co możesz przez nie osiągnąć.

Kiedy uznasz i zaakceptujesz w pełni “JAM JEST” jako Wielką Obecność Boga działającą w Tobie, zrobisz jeden z największych kroków w kierunku uwolnienia.

A teraz przyjrzyj się dobrze tej afirmacji: “JAM JEST brama otwarta, której żaden człowiek zamknąć nie może”. Jeżeli potrafiłbyś to zrealizować, miałbyś klucz, który pozwoliłby Tobie przejść przez zasłonę ciała i zabrać ze sobą całą niedoskonałą świadomość, którą mógłbyś przemienić lub doprowadzić do takiej doskonałości w jaką już wszedłeś.

Nigdy nie da się określić najwyższej doniosłości jaką zawiera medytacja o “JAM JEST” jako postrzeganie Wielkiej Aktywnej Obecności Boga w Tobie, w Twoim domu, w świecie i w Twoich sprawach. Każdy oddech jest Bogiem działającym w Tobie. Możność wyrażania myśli czy uczuć to też Działający Bóg w Tobie. Skoro masz wolną wolę,  do Ciebie należy wybór energii jaką wyemitujesz poprzez myśli i uczucia decydując jak chcesz by dla Ciebie działała.

Nikt nie powinien pytać: Jak to, ja mam określić jaka ma być ta energia? Cały świat zna różnicę między konstruktywnym i destruktywnym myśleniem, uczuciem i działaniem.

Uczeń, otrzymując te instrukcje, musi ciągle analizować motyw, który nim rządzi, aby móc wybadać czy istnieje jakieś uczucie intelektualnej dumy, arogancji lub uporu w jego umyśle i ciele zewnętrznym. Jeżeli ktoś chce dyskutować lub podważać prawdziwość tej nauki, zamiast otrzymać Błogosławieństwo i Prawdę, bezwiednie zamyka sobie drzwi w tym momencie przekreśla zdolność otrzymania dobra jakie się mu oferuje.

Chcę również przypomnieć uczniom to, mimo ich osobistych opinii dotyczących istnienia lub nie istnienia Prawdy, że sprawdziłem w ciągu wieków tę streszczoną tu wiedzę, którą teraz Wam przekazuje. Jeśli chce się uzyskać jak największą korzyść i zrozumienie, które  dadzą człowiekowi całkowite wyzwolenie, należy słuchać z całkowicie otwartym umysłem i świadomością, że “JAM JEST”, ta aktywna obecność Boga w Tobie jest Twoją zdolnością otrzymywania, akceptowania i stosowania bez ograniczeń wiedzy, którą się Tobie daje, a której towarzyszy promieniowanie. Pozwoli to wszystkim uczniom zrozumieć te proste, aczkolwiek potężne twierdzenia o Prawdzie, które Was pobłogosławią i w wielkim stopniu wyzwolą.

Od wielu wieków powtarza się ludzkości: ” Nie można służyć dwóm panom:. Dlaczego? Dlatego, że nie istnieje nic poza Jedną Inteligencją, Jedną Obecnością, Jedną Władzą, która może działać, a tą Obecnością jest Bóg w Tobie. Kiedy zwracasz się na zewnątrz i wierzysz we władzę pozorów, służysz fałszywemu panu, który uzurpuje sobie prawo posiadania jakiejś postaci, ponieważ on też posiada Boską energię, której używa źle.

Twoja zdolność do unoszenia ręki i energia, która płynie przez system nerwowy Twego ciała, to właśnie jest Bóg w Działaniu. Drodzy uczniowie, starajcie się stosować ten zwykły sposób przypominanie sobie Boga w Działaniu w Was samych.

Kiedy idziesz ulicą, pomyśl przez chwilę: “To jest właśnie ta Inteligencja Boga i Moc, która sprawia, że ja idę, to jest właśnie ta Inteligencja, która mi mówi dokąd idę”. Zobaczysz, że nie możesz nadal nie rozumieć, iż każdy ruch, który wykonujesz jest Bogiem w Działaniu. Każda myśl w Twoim umyśle jest Boską Energią, która pozwala Tobie myśleć. Ponieważ wiesz już, że jest to faktem niezaprzeczalnym, dlaczego nie wielbić i nie okazać pełnego zaufania, wiary i akceptacji tej Wielkiej Obecności Boga w każdym z Was,  zamiast patrzeć na przejawy zewnętrzne, które są określone i zabarwione przez ludzkie opinie o wszystkim?

Każda forma zewnętrzna jest jedynie częścią życia, za pomocą której każdy człowiek może osiągnąć wiedzę o pochodzeniu swojej istoty (uczy się tego przez swoje własne doświadczenia). Później  wraca do pełni doskonałości opierając się na samo-świadomości, którą zdobył.

Przejaw życia zewnętrznego nie jest tylko stale zmieniającym się obrazem jaki stworzył zewnętrzny umysł, chełpiący się tym, że jest prawdziwym aktorem. Tak więc uwaga stale skierowana na wygląd zewnętrzny, który zawiera jedynie niedoskonałości, jest tym co spowodowało, że dzieci Boga zapomniały o swej własnej Boskości do której powinny znów powrócić.

Bóg jest Dawcą, Odbiorcą, Panem i jedynym zarządcą wszelkiej Inteligencji, Substancji, Energii i Obfitości jaka istnieje we Wszechświecie. Jeżeli dzieci Boga nauczyłyby się dawać jedynie z powodu radości dawania, czy to miłości, pieniędzy, usług czy czegoś innego, w życiu zewnętrznym nie brakowałoby niczego.

Nieszczęściem dla ludzkości, które powoduje tyle bezpodstawnego egoizmu i wzajemnego potępiania między jednym a drugim człowiekiem, jest chęć posiadania wspaniałego błogosławieństwa Boga tylko dla siebie. Nie ma niczego więcej oprócz jednej działającej Miłości, jednej Inteligencji, Władzy i Substancji w każdym osobniku i to właśnie jest Bóg. To jest ostrzeżenie jakie możemy dać każdemu uczniowi w związku z chęcią posiadania na własność władzy, która służyłaby tylko jemu jednemu.

Jeżeli w każdym działaniu osobowości dalibyśmy pełne zaufanie i władzę jedynemu Bogu, nastąpiłyby w nas nieprawdopodobne przemiany.

Rzadkie są przypadki osiągnięcia zrozumienia dla daru i prośby. Rzeczywistą obfitość i wszechobecny dar posiada tylko prośba, która została uzgodniona zanim Prawo Wszechświata pozwoliło jej wypłynąć jako przejaw i posłużyć się nią człowiekowi.

Ponieważ mamy wolną wolę możemy prosić lub żądać świadomie z pełną stanowczością i wiarą, a wtedy przekonamy się, że trzeba dobrze zastanowić się, zanim wyrazimy to na zewnątrz. Następująca prosta afirmacja użyta ze szczerym zdecydowaniem, przyniesie wszystko czego ktokolwiek mógłby sobie życzyć: “JAM JEST wielką obfitością Boga widoczną w moim użytkowaniu teraz i zawsze”.

Elementem ograniczającym, który odczuwa wielu uczniów, jest na przykład to, że kiedy zaczynają wypowiadać tę Prawdę używając powyższej afirmacji, myślą, a nawet przez długie godziny analizują ją świadomie i dostrzegają w swoich uczuciach pewnego rodzaju zwątpienie lub lęk. Te dwa uczucia oczywiście w wielkiej mierze neutralizują konstruktywną siłę, która szybko przyniosłaby realizację ich życzenia lub prośby.

Pewnego razu kiedy uczeń zda sobie sprawę z tego, że każde  dobre życzenie jest Bogiem w Działaniu, popchnie Jego energię by spowodowała pełne spełnienie, ponieważ jest samoutrzymującą się, nieograniczoną Miłością, Władzą i Inteligencją, która może realizować każdy zamiar.

Dzięki temu prostemu zrozumieniu, słowo fiasko zostaje całkowicie wymazane z jego świata, a w krótkim czasie także z jego świadomości, ponieważ  uczeń rozumie, że używa Inteligencji i Mocy, której nie może się nie powieść. W ten sposób może  on wprowadzić swą władzę zgodnie z intencją Boga.

Nigdy nie było życzeniem naszego Wielkiego Ojca, który jest Miłością i Mądrością, aby któremukolwiek z Jego dzieci czegokolwiek brakowało. Jeżeli tak się dzieje to tylko dlatego, że one pozwalają sobie skierować uwagę jedynie na przejawy zewnętrzne, które są tak zmienne jak piasek na pustyni. W ten sposób świadomie lub nieświadomie oddalają się od tej Wielkiej Inteligencji i Obfitości.

Ta wielka obfitość jest dziedzictwem z którego cały świat może stale czerpać, gdy zwróci się do “JAM JEST”, do Aktywnej Zasady Boga będącej zawsze wewnątrz nas samych ponieważ stanowi jedyne źródło aktywnego życia, Inteligencji i Obfitości.

Przez wszystkie wieki istniały normy zachowań potrzebne każdemu uczniowi, który chce osiągnąć pewien poziom. Chodzi tu o utrzymanie, a także sterowanie siłą witalną poprzez seks.

Dla człowieka, który używa tej energii bezmyślnie nią zarządzając, stwierdzenie: “zostawię to wszystko”, bez zrozumienia właściwego działania świadomości, będzie tylko powstrzymaniem przepływu energii, którą on sprowokował do płynięcia w innym kierunku.

Dla ucznia pragnącego rządzić sobą, mamy tę afirmację, która jest jedną z najbardziej skutecznych, jaką można dać człowiekowi, o ile będzie używał jej ze zrozumieniem. Jest to Wielka afirmacja Jezusa: “JAM JEST Zmartwychwstanie i Życie”. Ta afirmacja nie tylko oczyszcza myśli, ale jest siłą wznoszącą i harmonizującą o największej mocy, jakiej można użyć do pokonania wszystkich największych barier stojących na drodze do osiągnięć duchowych. Każdy kto zacznie odczuwać wewnętrzny impuls nakłaniający do skorygowania, a będzie stosował tę afirmację stale i z niezłomnym postanowieniem, wzniesie ten wspaniały strumień energii do najwyższego punktu w mózgu, tak jak to było zaplanowane na początku. Człowiek taki odczuje, że jego umysł został przepełniony wspaniałymi ideami i wielką mocą podtrzymującą go, a także zdolnościami i wyrażania i stosowania tej mocy dla dobra całej ludzkości.

Proszę Was, moi uczniowie, abyście obserwowali i wypróbowali rezultaty jakie zajdą w Waszym umyśle i ciele. Odczuwajcie głęboko afirmację Jezusa: “JAM JEST Zmartwychwstanie i Życie”, powtarzając ją trzykrotnie po cichu lub głośno i obserwując wznoszenie się świadomości, której będziecie doświadczać. Niektórzy  będą potrzebować  wielu powtórzeń by odczuć zdumiewające wznoszenie się tej energii, inni odczują ją za pierwszym razem. To wskaże Wam w niewielkim stopniu, co można uzyskać przez częste stosowanie tej afirmacji.

Jest tylko jeden sposób na uwolnienie się od czegoś negatywnego gdy już wiesz, który ze swych błędów chcesz przezwyciężyć, musisz całkowicie odwrócić swoją uwagę od spraw zewnętrznych i skierować ją zdecydowanie na wyżej wymienioną afirmację.

Przezwyciężenie wszelkich doświadczeń uwarunkowanych zewnętrzne, możesz osiągnąć przez stosowanie tej afirmacji, tak samo jak i uzyskać zmianę przepływu źle skierowanej energii. Miałem ucznia, który zapragnął przemiany przepływu tej Wielkiej Energii przy pomocy tej niezwykłej energii osiągnął unoszenie się jego ciała. W ciągu roku zaszła ogromna w całym jego zewnętrznym wyglądzie. Jest wprost niewiarygodne, że wszystkie afirmacje, które dostaliśmy, są przyjmowane przez tak niewielu ludzi, mimo, że są to cudowne słowa mądrości.

 Kiedy już zrozumiesz, że myśl, uczucie i Twoja siła wyrażania “JAM JEST” powoduje nieograniczone działanie Władzy Boga, wtedy  otrzymasz to wszystko czego pragniesz. Uczniowi nie powinno sprawiać trudności dostrzeżenie i zrozumienie, że pozór zewnętrzny jest jedynie zniekształconą twórczością człowieka, który wierzy, że w tym co zewnętrzne jest oddzielne źródło moczy, ponieważ w chwili namysłu pojmuje, że ono nie może istnieć, skoro istnieje tylko jedna Miłość, jedna Inteligencja i jedna Władza, która może działać i że jest nią Bóg.

Błędy ludzkie czy sprzeczności zewnętrzne, nie mają nic wspólnego z Wszechobecną Doskonałością Boga, ponieważ wszystko co nie doskonałe jest jedynie wytworem ludzkiej zewnętrznej myśli. Jeżeli  człowiek zwróci się do swojego Wyższego Ja wiedząc, że Ono jest Bogiem, że jest Doskonałością, a sytuacja zewnętrzna jest jedynie tworem ludzkim spowodowanym złym używaniem jego Boskiej mocy, jeżeli ponadto szczerze o tym medytuje i akceptuje. Doskonałość Boga, przekona  się natychmiast, że taka sama doskonałość przejawi się w jego życiu doświadczeniu.

Nie ma innego sposobu wprowadzenia tej doskonałości w swój umysł, ciało i doświadczenie jak tylko przez zaakceptowanie Wielkiej Obecności Boga w sobie. To pełne rozeznanie spowoduje, że moc zewnętrzna zacnie wprowadzać tę doskonałość Boga do Twoich widocznych doświadczeń.

Powiedz tym, którzy chcą się uczyć, że wykładam Tobie to jako zwiastun Prawdy, dając Tobie afirmacje Prawdy, które wywołują pozytywne rezultaty, jeżeli są stosowane i utrzymywane bez wahania. Metafizycy twierdzą, że Prawda nie spełnia się, ponieważ dzisiaj robią afirmacje, a przez cały następny dzień zapominają o nich.

Pragnienie Światła i Prawdy jest Obecnością Boga w tym pragnieniu wyemitowanym by pobudzić o działania. Aby osiągnąć oświecenie używaj tej afirmacji: “JAM JEST” pełne zrozumienie i oświecenie tej rzeczy, którą chcę poznać i zrozumieć”.

W dniu, kiedy otworzą się Twoje oczy i zobaczysz którąś z cudownych Wyższych Istot, radość Twoja i szczęście będą  trwały Wiecznie. Jeżeli nie zaakceptujesz Prawdy, że masz zdolności, aby to osiągnąć, nigdy tego nie osiągniesz.

W tym samym momencie, w którym wymawiasz: “JAM JEST Zmartwychwstanie i Życie” natychmiast cała energia Twojej istoty wnika do mózgu, który jest źródłem zindywidualizowanego istnienia.

Powinieneś wiedzieć, że kiedy afirmujesz coś bardzo konstruktywnego to jest to właśnie Bóg, który wysyła Tobie ten impuls, byś tak uczynił. Oto najgłupsze pytanie jakie ludzie często zadają: “Czy doświadczyłeś tego w swoim własnym przeżyciu?”, dlatego każdy musi sprawdzić to sam w sobie, ponieważ nic to nikomu nie da, dopóki sam nie spróbuje.

Uczucie jest nośnikiem pewnej współistniejącej wizji. Czasami czuje się coś z taką jasnością, że prawie widzi się to zewnętrznie.

Kiedy wchodzisz w stan uniesienia, równocześnie pojawia się myśl, uczucie, wizja i kolor.

Harmonijny dźwięk jest spokojny. Dlatego właśnie dobra muzyka jest uspokajająca w swoim działaniu, podczas gdy muzyka hałaśliwa ma zupełnie odwrotne działanie.

Pamięci Urszuli Fajks

“Złota Księga” Saint Germain

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Suweren Rzeczpospolitej / RÓD Mazowiecki / Zajmuje się Analizą przestrzeni według Feng Shui oraz Malarstwem sztalugowym, maluje od wielu lat. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach. Brała udział w wielu indywidualnych wystawach, między innymi w Londynie w 2007 roku. zobacz prace
Podobne publikacje
Rozwój duchowy

Złota Księga "JAM JEST"

“JAM JEST” Zmartwychwstanie i Życie!“JAM JEST” Energią, której używasz w…
Czytaj
Rozwój duchowyStyl życia

Wir Energetyczny - Czakra Podstawy

Witam Cię bardzo serdecznie, w tym artykule przedstawię koncept jednego z podstawowych wirów…
Czytaj
Rozwój duchowy

Mroczne rytuały magiczne Kościoła Katolickiego

modlitwa. Jest po prostu specyficzną formą.. medytacji!Tak, tej diabolicznej medytacji, tak…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *