Rozwój duchowy

Złota Księga “Bóg w działaniu”

"Złota Księga" Saint Germain

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

Doświadczenia, które są wynikiem pozornych tajemnic życia, gdy są przez nas dobrze zrozumiane są ukrytymi błogosławieństwami, ponieważ każde doświadczenie powoduje nasze zwrócenie się do jedynej Obecności “JAM JEST”, “Boga w Działaniu” posłuży nam do wspaniałego celu i błogosławieństwa.

Nieszczęśliwe sytuacje powstają wtedy, gdy ludzie zwykle ograniczają się do szukania zewnętrznych źródeł swojej egzystencji, takich jak inspiracja a także Miłość, która jest jedynie Najwyższą Obecnością i jej Mocą we Wszechświecie.

Nieważne, jakie byłyby warunki, którym mielibyśmy stawić czoła, nie powinniśmy zatracić myśli, że Miłość jest osią Wszechświata, wokół której wszystko wiruje. To nie znaczy, że mielibyśmy kochać niezgodę lub inną rzecz, ale oczywiście możemy kochać Boga w Działaniu, Obecność “JAM JEST”, która jest wszędzie, ponieważ przeciwieństwem nienawiści jest Miłość i “nikt nie może nienawidzić, jeżeli przedtem głęboko nie kochał”.

Każdy człowiek jest mocą i powinien być Zasadą Rządzącą w jego życiu i świecie. Fakt, że wewnątrz każdego człowieka znajduje się Obecność “JAM JEST”, która zawsze działa, świadczy o tym, że każdy ma w swoich fizycznych rękach berło władzy i powinien pamiętać, że niezwyciężona Obecność Boga jest zawsze inteligentną działalnością w naszym świecie i naszych sprawach. To utrzymuje uwagę człowieka oddaloną od przejawów świata zewnętrznego, który nie zawiera Prawdy, chyba że jest oświecony Obecnością “JAM JEST”.

Nieważne jaki problem będzie do rozwiązania, nie ma niczego innego co mogłoby go rozwiązać, poza Władzą, jedyną Obecnością i jedyną Inteligencją. Jest to uznanie Obecności Boga, której nie może sprzeciwić się żadne działanie zewnętrzne, chyba, że nasza uwaga oddzieli się świadomie lub nieświadomie od tego uznania i akceptacji Najwyższej Mocy Boga.

Główna zasada, stale aktywna, zawsze próbuje wyrazić się w swojej naturalnej Doskonałości, ale ludzie ze swą wolną wolą, świadomie albo nieświadomie, zaburzają jej zamysły. Człowiek, który utrzymuje swoją uwagę niewzruszenie na Obecność “JAM JEST w Bogu i z Bogiem”, przemienia się w Niezwyciężoną Władzę, której żaden ludzki przejaw nie może obalić.

Abyśmy mogli uzyskać świadomość, że “JAM JEST tutaj i JAM JEST tam”, pojawiają się osoby, które pomagają nam gdy jest to potrzebne, ponieważ “JAM JEST” jest również wewnątrz tych przyjaciół. Uwolnienie się spod władzy rzeczy, które mają na nas mocny wpływ lub od zakłóceń, może przyjść tylko dzięki Obecności “JAM JEST Bóg w Działaniu”, w życiu każdego człowieka.

Często upór potrzebny jest do tego, by mocno uchwycić się Obecności, kiedy wydaje się nam, że zostaliśmy zdominowani przez niekorzystną sytuację. Jest takie powiedzenie “Nikt nie może przegrać dopóki się nie poddał”. To jest prawda, bo gdy człowiek łączy się z Bogiem jako inteligencją rządzącą, nie istnieje żadne działanie ludzkie, które mogłoby zakłócić tę ogromną emanację, która rozpływa się wokół nas.

Przez wieki ludzkość zwracała uwagę na pozory zapraszając w ten sposób całą masę niezgody i nieszczęść, ale dziś istnieją tysiące ludzi, którzy zaczynają pojmować, że Obecność Boga w nich jest całkowicie niezwyciężona, pokąd nadal będą się wznosić ponad niesprawiedliwość, niezgodę i nieharmonijną twórczość zewnętrzną. Dopóki ludzie nie nauczą się utrzymywania swojej uwagi na Obecności “JAM JEST” czyli na Wewnętrznym Bogu, będą otoczeni wszystkim, czego sobie nie życzą, ale dzięki tej Obecności “JAM JEST”, każdy z nas ma władzę wzniesienia się ponad niezgodę i zaburzenia tej zewnętrznej twórczości.

Na początku wymaga trochę pracy to stałe, mocne, uparte utrzymywanie się, kiedy chmury zawisną nad nami i ciążą nam, ale dynamiczna działalność uwagi skoncentrowanej na Wewnętrznej Obecności Boga jest czymś w rodzaju promienia, który przenika i rozprasza tę zagrażającą nam burzę.

W miarę postępu, człowiek czuje się coraz bardziej silny i nie do przezwyciężenia przez ludzką twórczość, która przynosi mu tyle zaburzeń. Zdanie “Poznajcie Prawdę a Ona sprawi że będziecie wolni”, było niewątpliwie jedną z najprostszych i największych Prawd, ponieważ mocną podstawą jest wiedza, że ta Wielka Prawda, o której On mówił, była przypomnieniem nam Niezwyciężonej Wewnętrznej Obecności Boga. Jeżeli wiesz o tym, jesteś tego pewien i powtarzasz to sobie przy każdej okazji, powiedzieć wtedy można że, wiesz, że masz tę Obecność w sobie.

Następnym krokiem jest postanowienie: “JAM JEST Obecnością, dzięki której nic z tego co ja powinienem wiedzieć nie może być mi odebrane, ponieważ “JAM JEST” Mądrością, “JAM JEST” Doskonałością, “JAM JEST” Mocą objaśniającą, która przynosi mi wszystko, abym mógł zrozumieć i działać zgodnie z tym”.

Bardzo łatwo jest przekonać się, kiedy już się zrozumiało, że: “JAM JEST Jedyną Inteligentną i Jedyną Obecnością, która działa”, jaką masz władzę w swoich fizycznych rękach i jak przez tę Obecność “JAM JEST” możesz zobowiązać ją, by wszystko to co potrzebujesz wiedzieć, zostało Tobie objawione. Zapewniam Ciebie, że to w żaden sposób nie zaburza czyjejkolwiek wolnej woli i że nie ma żadnego błędu ani szkody w przywoływaniu i żądaniu tego, co się nam należy, ponieważ postępując w ten sposób nie zakłócamy niczego.

Jeżeli w jakimś momencie ktoś odebrać chce to co nam się należy, mamy prawo rozkazać przez Obecność “JAM JEST”, żeby cała sytuacja została uregulowana albo żeby to co nasze zostało nam zwrócone. Musimy przy tym zachować wielką ostrożność, bo kiedy stosujemy Boskie Prawo w Miłości i gdy Boska Sprawiedliwość zacznie się przejawiać, nie możemy napełniać się litością i utrudniać działanie Prawa. Kiedy ludzie są rządzeni przez swoje zewnętrzne otoczenie nie myślą o władzy Boga, który daje im Życie i wtedy bardzo łatwo popełniają wiele niesprawiedliwości ale to nie znaczy, że mamy im pozwolić robić to w naszym własnym świecie. Nie! A szczególnie, kiedy wiemy, że mamy Boską Moc, by rozkazywać i żądać poprawy i sprawiedliwości we wszystkim.

Przytoczę pewien przykład: Jedna z moich uczennic miała pewien problem, a ponieważ była bardzo uduchowiona powiedziałem jej, aby afirmowała swoje prawa i sprawiedliwość. Zrobiła tak jak powiedziałem i zaczęły się dziać rzeczy, które jej wydały się niesprawiedliwe. Z powodu dobroci zaczęła robić sobie wyrzuty, że nie powinna prosić o sprawiedliwość. Przyszła do mnie i zapytała! “Co mam robić?” Odpowiedziałem jej: “Utrzymuj afirmacje, które już zrobiłaś. Ty nie jesteś odpowiedzialna za lekcje, jakich powinni się nauczyć ci, którzy zrobili Tobie krzywdę, pozwól by otrzymali swoje lekcje i nie pozwól, aby to Ciebie zaburzało”.

Kiedy ludzie zaczynają działać źle, w tym samym momencie wprowadzają w ruch Wielkie Powszechne Prawo Zapłaty i nie mogą uniknąć tego, że zapłata uderzy w nich pewnego dnia w pewnym miejscu, tak jak nie mogą zatrzymać ruchu planet. Dla niewinnej ofiary zapłata wydaje się przychodzić z wielkim opóźnieniem, ale opóźnia się o tyle, o ile zwiększa się jej działanie, kiedy przychodzi. Nie ma człowieka, który mógłby uniknąć tego Prawa.

Wielu uczniów uwierzyło, że ktoś może przesłać im coś złego, ale ja zapewniam Ciebie, że tak nie jest. Jedynym sposobem jest niedopuszczenie do niepożądanych myśli, bowiem wówczas nie pozwalamy na wejście w nas nienawiści, krytyki i chęci osądzania. Wtedy, jeżeli się to wykona, na ogół otrzymuje się to, w co się wierzy.

Ten, kto uznaje Boga w swoim wnętrzu, nie może bać się niczego. Każdy może, jeżeli chce, doświadczyć pełni działania Boga w swym życiu i swym świecie. Po prostu należy jedynie wybrać to co się chce osiągnąć. Jeżeli pragniesz Pokoju i Harmonii zapoznaj się z tym: “JAM JEST Władzą, która to tworzy”. Jeżeli chcesz ułożyć swoje sprawy, poznaj następującą afirmację: “JAM JEST Inteligencją i Władzą, która to tworzy i żadna inna działalność zewnętrzna nie może w tym przeszkodzić”.

W pozornych tajemnicach nieustannej działalności Życia jest Wielka Obecność “JAM JEST”, która zawsze jest gotowa pobłogosławić Ciebie z niepojętą łaską, jeżeli Ty na to pozwolisz. A jak to się dzieje, że pozwalasz? Dzięki radosnej akceptacji tej Wielkiej Obecności i tej Wielkiej Władzy w sobie! I nie wahaj się w przywołaniu jej, by działała nawet w najmniejszych detalach Twojego codziennego życia, nieważne jak błahe będą się Tobie wydawały, ponieważ we Wszechświecie nie ma innej energii, która działałaby poprzez Twoją świadomość, Twój umysł, Twoje ciało i Twój świat.

Mów często, w każdym przypadku, w każdej sytuacji, kiedy pragniesz czegoś dokonać: “JAM JEST Obecnością”.

To otwiera kanał przepływu dla działalności Mocy Boga, aby przyniosła Tobie to co sprawiedliwe. Nie lituj się nad warunkami zewnętrznymi, które w swojej niewiedzy działają źle, czy to w Tobie, czy w kimś innym.

Myśl spokojnie i pogodnie wiedząc, że Bóg jest jedyną Inteligencją i Władzą działającą w Twoim świecie i Twoich sprawach. “JAM JEST w Tobie” samoutrzymującą się siłą i uzdrowieniem przejawiającym się w Twoim umyśle i ciele. To będzie Ciebie utrzymywało w harmonii. Stań przed Bogiem, a zawsze pojawi się Energia potrzebna do uporządkowania każdej sytuacji. Osoby, które pojmują to Prawo nie poddają się niesprawiedliwości ani warunkom narzuconym przez zewnętrzne działania innych.

Utrzymuj to stale w umyśle zewnętrznym. Upewnij się zawsze, że wewnątrz Ciebie nie ma niczego poza Obecnością i Mocą Boga działającego w Tobie i w Twoich sprawach.

Powtarzaj w wielu sytuacjach: “Nie ma niczego ukrytego, co nie mogłoby być mi ujawnione” – jakże różni się ten punkt widzenia od tego, który narzucają nam “okultyści”, nie pozwalający wyjaśnić swoich kanonów. Ta afirmacja jest bardzo potrzebna. Również nie zapomnij, że w stosunku do tego co robią osoby trzecie, największym ratunkiem jest napełnianie ich Boską Miłością (Płomień Fioletowy lub Różowy itd.) Kiedy ludzie znajdują przyjemność w robieniu jakichś niegodziwości lub nieprawości innym nie osiągają jej, ponieważ po drodze zawsze tracą coś, z czego mogliby się cieszyć. Inni mają ten sam co Ty przywilej łączenia się z Bogiem, a jeśli tego nie robią, nie jest to Twoją sprawą.

Bóg jest Obecnością i Mocą Wszechwiedzącą, która zna i odkrywa wszystkie rzeczy. Ty możesz powiedzieć dla kogoś innego: “Ukochana Obecności JAM JEST w tym człowieku, wywołuję Twoją Moc świadomą, Twoją Doskonałość, Mądrość i kierującą Inteligencję, abyś sprawiła, by wszystko uregulowało się i by otrzymał Pokój i Pomoc, której tak bardzo potrzebuje. JAM JEST Obecnością, która nakazuje i prowadzi, by to się stało teraz. Wznieś jego Świadomość do niegasnącego Światła, w którym może ujrzeć i poznać Spokój i Piękno, które są dla jego własnej Twórczości i Służby”.

Błędem jest zezwalanie na to by wyrządzona nam przykrość pochłonęła nas i uwikłała w niekorzystne uwarunkowania. Przyjmij taką postawę: “JAM JEST Jedyną Obecnością tu działającą”.

Aby pomóc tym, którzy już odeszli z tego świata: “JAM JEST obecnością, która utrzymuje tą osobę w sferze do której należy, która ją naucza i oświeca”.

Jeżeli uczeń zechce w sposób rzetelny napełnić Miłością swoje własne Boskie Ja, uzyska całkowite ukojenie w każdej niezgodzie.

Aby udoskonalić sytuację powiedz: “JAM JEST Obecnością podporządkowującą i uzdrawiającą tą sytuację”.

Ludzkość mówiąc ogólnie, a lekarze szczególnie, zrobili wielką szkodę zaburzając niektóre aspekty życia. Człowiek, który chce wznieść się do Obecności “JAM JEST” i żyć z nią, potrzebuje energii, którą rozpuszcza gdzie tylko może. Lekarze w dużym stopniu są odpowiedzialni za ten okropny stan, ponieważ kształtują i popierają pragnienia seksualne, które są największym kanałem marnotrawienia tej energii.

Takie postępowanie uniemożliwia uchwycenia się Obecności “JAM JEST” na tyle, by osiągnąć Mistrzostwo. Jest to w dziewięćdziesięciu pięciu procentach przyczyną przedwczesnej starości, utraty wzroku, słuchu, pamięci, ponieważ narządy przestają funkcjonować, gdy energia życiowa przestaje płynąć do struktury komórkowej całego mózgu. Lecz ludzie nie rozumieją tego dobrze do czasu, gdy stwierdzą to dzięki silnym ciosom. Wola nie może działać bez życiowej energii.

Ta energia, którą człowiek traci jest mocą pozwalającą na silne zjednoczenie się z Obecnością “JAM JEST”. Jest życiem, które potrzebuje zjednoczenia z Obecnością Boga “JAM JEST”. Kiedy zewnętrzna istota przez tyle stuleci używała swojej siły tylko na tworzenie błędnych uwarunkowań, ta utrata staje się jakby otwartym i stałym drenem działającym w przeciwnym kierunku niż indywidualna świadomość.

Jest tylko jeden sposób, by zmienić to co już się zbudowało przez ten błędny kanał, który sprawia, że czujemy się związani z jego złym używaniem i niewłaściwym przejawianiem. Jedynym ratunkiem jest, przy każdej nadarzającej się okazji albo ujawnieniu jakiegoś błędnego kanału, natychmiastowe skierowanie swojej myśli do Wyższej Istoty. Wiele osób wierzy, że może kontrolować popęd seksualny czystą siłą woli, zmuszając się do zahamowania pociągu czy to seksualnego, alkoholowego, papierosowego, narkotycznego czy jakiegoś innego. Tymczasem to niczemu nie służy, ponieważ to, co się osiąga jest tylko naciskiem, który powoduje, że źle kierowana energia wybuchnie w innym popędzie i to być może gorszym. Dobre rezultaty może dać jedynie zmiana uwagi w następujący sposób: “JAM JEST Obecnością, która zmienia to i zmienia teraz, ponieważ działanie Boga jest zawsze natychmiastowe”.

W każdych błędnych warunkach najpierw należy wywołać Prawo Przebaczenia i przeobrażający Fioletowy Płomień. Pamiętaj o tym, że polecenie uruchomienia lub energetyzacji czegoś działa natychmiast. Kiedy używa się “JAM JEST” wprawia się w ruch Moc Boga i działanie.

Być może, że jedna z najgorszych sytuacji, w której człowiek musi żyć, jest tak zwane “legalne prawo” zmuszające drugiego człowieka do współżycia seksualnego, kiedy ten chce już uwolnić się i odejść od tego. Istnieją bowiem jeszcze istoty, które dzięki ignorancji umysłu zewnętrznego, mają wielką ochotę rozwinąć miłosną aktywność. Miłość Czysta nigdy nie działa poniżej serca. Miłość Prawdziwa nigdy nie wymaga kontaktu seksualnego żadnego typu. Wzniesione Istoty Światła są zawsze z tymi, którzy chcą działać sprawiedliwie. Poślij im swoje myśli, a otrzymasz pomoc.

Ty masz władzę niezwyciężoną i odporną, jeżeli jesteś jednym z tych, którzy wiedzą i praktykują Obecność “JAM JEST”.

Prawo Przebaczenia jest otwartymi drzwiami, przez które może dojść do Serca Boga, Jest to dźwięk kluczowy, oś Wszechświata.

Tu jest najgłębszy stopień naszej nauki. Nie używaj go do nauczania początkujących, ponieważ tego nie pojmą.

Pamięci Urszuli Fajks

“Złota Księga” Saint Germain

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Suweren Rzeczpospolitej / RÓD Mazowiecki / Zajmuje się Analizą przestrzeni według Feng Shui oraz Malarstwem sztalugowym, maluje od wielu lat. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach. Brała udział w wielu indywidualnych wystawach, między innymi w Londynie w 2007 roku. zobacz prace
Podobne publikacje
Rozwój duchowy

Złota Księga "JAM JEST"

“JAM JEST” Zmartwychwstanie i Życie!“JAM JEST” Energią, której używasz w…
Czytaj
Rozwój duchowyStyl życia

Wir Energetyczny - Czakra Podstawy

Witam Cię bardzo serdecznie, w tym artykule przedstawię koncept jednego z podstawowych wirów…
Czytaj
Rozwój duchowy

Mroczne rytuały magiczne Kościoła Katolickiego

modlitwa. Jest po prostu specyficzną formą.. medytacji!Tak, tej diabolicznej medytacji, tak…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *