Rozwój duchowy

Złota Księga “JAM JEST”

"Złota Księga" Saint Germain

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

“JAM JEST” Zmartwychwstanie i Życie!
“JAM JEST” Energią, której używasz w każdym działaniu;
“JAM JEST” Światłem Oświecającym każdą komórkę Twojej istoty;
“JAM JEST” Inteligencją i Mądrością kierującą każdym Twoim wysiłkiem;
“JAM JEST” nieograniczoną Substancją, której możesz używać i nadawać jej kształt;
“JAM JEST” Twoją Siłą, twoim doskonałym Zrozumieniem;
“JAM JEST” Twoimi Zdolnościami do stałego stosowania;
“JAM JEST” Prawdą, która daje Tobie teraz doskonałą Wolność;
“JAM JEST” brama otwarta do Światła Boga, które nigdy nie przegrywa;
Dziękuję, że wszedłem w pełne Światło używając doskonałego zrozumienia;
“JAM JEST” Twoim Wzrokiem, który dostrzega wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne;
“JAM JEST” Twoim Słuchem, słyszącym dzwony Wolności, które teraz posiadam;
“JAM JEST” Twoją Zdolnością odczuwania najwspanialszych zapachów, zgodnie z twoją wolą;
“JAM JEST” całością wszelkiej Doskonałości, którą chciałbyś przejawić;
“JAM JEST” całkowitym Zrozumieniem, Mocą i Stosowaniem całej Doskonałości;
“JAM JEST” całkowitym Objawieniem i używaniem wszystkich mocy mojej istoty, którą JAM JEST;
“JAM JEST” Miłością i wielką Siłą uruchamiającą każde działanie.

Chcę dać tu moim uczniom, którzy są pod tym promieniowaniem najżyczliwsze ostrzeżenie, by kontrolowali swoje emocje, aby w żadnym momencie nie zaakceptowali uczucia zawiści czy zazdrości w stosunku do postępów osiągniętych przez innych. Każdy uczeń powinien zawsze pamiętać, cokolwiek by się wydarzyło, zajmowanie się innymi uczniami nie jest jego powinnością z wyjątkiem dowiedzenia się, że:
“JAM JEST Obecnością Boga w Działaniu tam”.

To, że uczeń zdziwi się i będzie się zastanawiał w swoim umyśle nad postępem innego, opóźnia bardzo jego własny rozwój i pod żadnym względem nie jest pożądane.
Każdy uczeń powinien zrozumieć, że jedynym jego obowiązkiem jest harmonizować, przyśpieszać i rozwijać własny umysł i swój świat. Kiedy wreszcie uczniowie zrozumieją, że jedynym zadaniem “Wielkiego Prawa ich istoty” jest harmonia umysłu i uczuć, Doskonałość przejawi się bardzo szybko. Jeżeli tego nie zrozumieją, nie będą mogli przejść na następny stopień rozwoju.
Tak szybko jak tylko uczniowie zdadzą sobie z tego sprawę, i zaczną używać Obecności “JAM JEST” nakazując harmonię i ciszę w swoim zewnętrznym działaniu, tak szybko będą mogli starać się czuć i być Doskonałością, której bardzo pragną. Gdy uczniowie i przyjaciele mają głęboką i szczerą Miłość dla siebie wzajemnie, ta Miłość jest największym błogosławieństwem i mocą najbardziej stymulującą. Jest to jeden ze sposobów bycia, w którym uczeń stale powinien się sprawdzać, by kontrolować moc, która w nim działa.

Jeżeli ktoś czuje, że jest krytyczny, zaskoczony, wścibski lub nieharmonijny w stosunku do sytuacji, miejsca czy przedmiotu, jest to pewny znak, że działa nasze zewnętrzne ja i wtedy trzeba natychmiast to skorygować. Każdy, a szczególnie uczeń, powinien zrozumieć, że jedyną rzeczą, którą ma do zrobienia to odczuwać, wiedzieć i być Doskonałością w swoim własnym świecie.
Jest niezmiernie ważne to co chcę tu powiedzieć z wielkim naciskiem, otóż gdy uczniowie zaczynają doświadczać przejawów nietypowych, na początku są kuszeni, aby pomyśleć w ten sposób: “Mogę używać Prawa lepiej niż ktoś inny”. Wiesz o tym dobrze i nie muszę Tobie mówić, że jest to wielkim błędem.

Nie można używać przez dłuższy czas afirmacji “JAM JEST”, nawet intelektualnie, jeżeli za każdym razem zaczyna się odczuwać najgłębsze przeświadczenie, że: “JAM JEST wszystkim”. Często myśl o tym, co te dwa wspaniałe słowa znaczą w połączeniu z używaną afirmacją: “Kiedy mówię “JAM JEST”, wprawiam w ruch Moc Boga Nieograniczonego w wysławianiu, z którym łączę JAM JEST”. W oświadczeniu biblijnym: “Wcześniej niż Abraham był, JAM JEST”, Abraham reprezentuje wyrażenie zewnętrzne Życia, a “JAM JEST” reprezentuje zasadę Życia, która była wyrażona przez Abrahama. W ten sposób ujęta była Doskonałość Życia przed przejawieniem czegoś co się zdarzyło i takie jest Życie, bez początku i bez końca.

Drogi uczniu! Moje serce raduje się bliskością, jaką niektórzy z was odczuwają i przekonaniem do Wspaniałej Obecności “JAM JEST”, którą są. Róbcie wszystko co jest możliwe, aby odczuwać spokojnie, pogodnie i jeżeli nie możecie widzieć tego w inny sposób, zamknijcie oczy i we wszystkim zobaczcie Doskonałość. Dojdą do was dowody wspaniałej Obecności tej Prawdy. Będziecie słyszeć, czuć, widzieć i doświadczać tych wspaniałości jak byście byli dziećmi i doświadczycie cudu.
Wyjaśnienia i opisy stosowania tej “Potężnej Obecności JAM JEST” były spisane dla Twojego dobra. Ty, który tak chwytasz się Prawdy dojdziesz do potrójnego działania; widzenia, słyszenia i doświadczania tych tak zwanych cudów, cudów aż do chwili, gdy zrozumiesz formę w jakiej się one przejawiają, bo później będą one dla Ciebie prawami, które będziesz mógł stosować zawsze, gdy będą już przez Ciebie zrozumiane.

Ze wszystkich moich doświadczeń od wieków nie mogę powiedzieć Tobie nic więcej nad to, co pobudza świat do działania i to że moje serce wypełnia radość, gdy Ty zbliżasz się do uchwycenia Berła Władzy. Idź, mój dzielny! Nie wahaj się! Chwyć swe Berło Władzy! Wznieś je, ponieważ “JAM JEST” Berłem, Niegasnącym Płomieniem, Olśniewającym Światłem, Doskonałością, którą wreszcie poznałeś. Chodź! Pozwól, że Ciebie obejmę, bo gdzie dotychczas było dwoje jest już tylko jedno, “JAM JEST”. “JAM JEST” Mądrością, Budowniczym, Doskonałością teraz wyrażoną.

Jeszcze raz mówię do tych, którzy chcą uregulować swoje problemy. Jest tylko Jedna Obecność we Wszechświecie która może i zawsze rozwiązuje każdy problem a nią jest Obecność “JAM JEST” obecna wszędzie. Kochany! pozwól mi powiedzieć Tobie z całą szczerością: “Nie ma żadnej wartości zabieganie o załatwienie jakiegoś problemu, bo gdzie był tylko jeden może pojawić się dwanaście, lecz kiedy wiesz, że Działaniem Doskonałym jest wejście w Obecność “JAM JEST’ i że ona jest Bezspornym Rozstrzygnięciem każdego problemu, spowodujesz zniknięcie ich wszystkich, jest to tak pewne, jak to, że Ja mówię do Ciebie, bo kiedy żyjesz w Obecności “JAM JEST” stale, spokojnie i z wystarczającym zdecydowaniem to zamiast mieć wiele problemów, które byłyby do rozwiązania, wszedłeś w stan, w którym nie ma już żadnego.
Zarządzam od dziś moc tych słów, które przynoszę wszystkim na świecie, którzy mogą je usłyszeć lub przeczytać, Prawdziwe Przekonanie i Zrozumienie stoi za nimi.

Dla mózgu: “JAM JEST przyśpieszeniem komórek tej (mojej lub czyjejś) struktury mózgu sprawiającym, że się rozwinie moc i otrzyma Inteligentne Kierownictwo Potężnej Obecności Wewnętrznej”.
Musisz wiedzieć, że poprzez Obecność “JAM JEST” masz moc świadomego klasyfikowania swoich myśli tak jak tego pragniesz. Nie ma nikogo, kto mógłby Tobie nakazać, co powinieneś zrobić, ponieważ jesteś Istotą Wolną. Jeżeli mógłbyś być świadomy każdej myśli przechodzącej przez Twój umysł przez sześć tygodni i utrzymywałbyś go zgodnie z Doskonałością, ujrzałbyś niespodziewane rezultaty. Mów często: “JAM JEST Wewnętrznym Mistrzem w zarządzaniu i kontrolowaniu wszystkich moich procesów myślowych w Doskonałości, aby tworzyły całość jakiej Ja sobie życzę”.
Błogosławiąc i utrzymując innych w Świetle: Kiedy błogosławisz innych albo wizualizujesz ich w Świetle, to co im posyłasz ma działanie o podwójnej wartości. Skutkiem automatycznym przy wykonaniu tego jest pewna ilość opieki, ale myśl i błogosławieństwo rejestrują się głównie w naszej własnej świadomości i w tym samym czasie intensyfikują tę właściwość w osobie do której zostały wysłane.

Postanów raz na zawsze, że: “JAM JEST tym czym chcę Być”. Zawsze musisz używać Obecności “JAM JEST” świadomie. Rzadko kiedy, nawet wśród uczniów, zostało dogłębnie zrozumiane znaczenie Obecności “JAM JEST”, za wyjątkiem odosobnionych Mistrzów Wzniesionych. Poważnie nalegam, abyś nie przypisywał żadnego znaczenia elementowi czasu. Przejaw przychodzi natychmiast, kiedy dajesz Obecności “JAM JEST” wystarczającą wolność. Idź, stosuj, wiedz i pozwól, by Obecność “JAM JEST” zajęła się elementem czasu.
Kiedy nakazujesz Prawdę i obstajesz przy niej, musisz ją otrzymać. Warunki zewnętrzne nie mają żadnej władzy same w sobie. Twoim obowiązkiem jest po prostu wiedzieć, że Obecność “JAM JEST” działa. Czasami nie zdając sobie z tego sprawy zewnętrzne Ja oczekuje czasu przejawienia.
Mogę przekazać Tobie przekonanie i odczucie, że kiedy nakazujesz w imię Obecności “JAM JEST”, Bóg wywołuje to działaniem. Pamiętaj zawsze o tym, że pracując z osobowościami, pracujesz z tworami ludzkiego zewnętrza i masz pełne prawo i władzę nakazać ciszę i posłuszeństwo, czy jest ono potrzebne Twojemu własnemu zewnętrznemu ja, czy też ja zewnętrznemu kogoś innego.

Jeżeli mógłbyś policzyć do dziesięciu, zanim powiesz cokolwiek, uzyskałbyś kontrolę nad nagłym impulsem i dzięki temu Prawo Wszechmogące mogłoby Tobie ogromnie pomóc. Kiedy zaistnieje jakiś nagły impuls, jest pewne uwolnienie lub wyrzucenie nagromadzonej energii. Jeżeli zaistnieje złość to energia jest natychmiast zabarwiona złością lub destrukcją jakiegokolwiek rodzaju.
Moc panowania powiedziałaby: “Wypływa tylko Doskonałość Boga”. Jest to władanie każdym niekontrolowanym stanem impulsu, z którym walczy jednostka. Kiedy uczeń pozwolił już, aby wyszło z niego coś, co nie jest pożądane powinien natychmiast świadomie to usunąć.

Stałe używanie “Niech Bóg to błogosławi”, skierowane do rzeczy martwych przynosi zaskakujące urzeczywistnienie. Łatwym sposobem poznania i odczucia Doskonałości jest dokładne sklasyfikowanie każdej myśli i uczucia, które wypływa z Doskonałością. Kiedy nadchodzi impuls do zrobienia czegokolwiek, natychmiast oceń to Doskonałością.
Historia lokomotywy w pewnym miasteczku: Gwizdek jest ostrzeżeniem, “JAM JEST” jest kontrolą lokomotywy.
Przeciętna istota ludzka nie mogłaby myśleć o biciu lub zabijaniu dzieci. Jednak wyzwala energię źle określoną przez myśli, uczucia i słowa, które zabijają najwyższe impulsy w innych. Jeżeli Twoja osobowość nie jest kontrolowana i rządzona, posiada te same wartości, jakie mają wszystkie inne osobowości, ale Twa Obecność “JAM JEST” jest jej Doskonałą kontrolą.

Nie ma na świecie nic bardziej tragicznego niż osoba, która ma zamiar ograniczyć inną ludzką istotę. Myśl o niedoskonałości kierowana do drugiej wrażliwej osoby, czasami ogranicza ją przez całe lata i częstokroć rezultaty są bardzo tragiczne. Wszyscy powinniśmy mentalnie dać wszystkim, na całym świecie, ich wolność. Jeżeli mówisz o wolności dla siebie, zapewnij i daj tą wolność każdemu. Kiedy są jakieś uwarunkowania w innej osobie, której chciałbyś pomóc, użyj tego stwierdzenia: “JAM JEST Przejawem Doskonałości w nim”.
Zasada energii o substancji jest taka sama. Substancja ma oczywiście energię wewnątrz. Serce lub centrum substancji jest Działaniem Inteligentnym. Wibracja w swoim naturalnym stanie zawsze jest czysta. Wibracja jest energią w działaniu i musi być określona.

Pulsacja każdej substancji jest “Oddechem Boga” w działaniu. Myśl kiedy oddychasz: “JAM JEST Doskonałą Energią każdego tchnienia, którym oddycham, JAM JEST Czystą Atmosferą mojego świata”.
Wyrób w sobie przyzwyczajenie do stałego określania swojego świata Doskonałością. Stary nawyk myślenia o niedoskonałościach napełnił Twój świat przeszłością. Teraz najważniejsze jest być świadomym, że cały czas napełniasz swój świat Doskonałością. Pierwsze, co masz do zrobienia rano to wstać i powiedzieć z uczuciem: “JAM JEST Obecnością napełniającą mój świat Doskonałością w ciągu tego dnia”.

Nie zajmuj się innymi osobami.

Przyjęcie postawy: “JAM JEST Doskonałością występującą przez czyjeś działanie” popycha do “JAM JEST Władzą i działaniem w nim”.
Pierwsze co powiesz rano to: “Tego dnia ja określam wszystko w moim świecie Doskonałością, ponieważ JAM JEST Doskonałością”. “Ja określam ten umysł i ciało Absolutną Doskonałością i odmawiam zaakceptowania jakiejkolwiek innej rzeczy”.
“JAM JEST cudem i JAM JEST Obecnością ustalającą jego przejawianie się przez Boską Miłość, Mądrość i Moc”.

Pamięci Urszuli Fajks

“Złota Księga” Saint Germain

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Suweren Rzeczpospolitej / RÓD Mazowiecki / Zajmuje się Analizą przestrzeni według Feng Shui oraz Malarstwem sztalugowym, maluje od wielu lat. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach. Brała udział w wielu indywidualnych wystawach, między innymi w Londynie w 2007 roku. zobacz prace
Podobne publikacje
Rozwój duchowyStyl życia

Wir Energetyczny - Czakra Podstawy

Witam Cię bardzo serdecznie, w tym artykule przedstawię koncept jednego z podstawowych wirów…
Czytaj
Rozwój duchowy

Mroczne rytuały magiczne Kościoła Katolickiego

modlitwa. Jest po prostu specyficzną formą.. medytacji!Tak, tej diabolicznej medytacji, tak…
Czytaj
Rozwój duchowy

Złota Księga "Bóg w działaniu"

Doświadczenia, które są wynikiem pozornych tajemnic życia, gdy są przez nas dobrze zrozumiane…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *