Rozwój duchowy

Złota Księga “Stwórca Himalaya”

"Złota Księga" Saint Germain

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

Wydarza się to po raz pierwszy, że Obecność tej Świetlistej Istoty jest sprowadzona do stanu, w którym może być poznana przez świat zewnętrzny. Od Niej właśnie pochodzi nazwa gór Himalajów. Odkąd ich moce zostały poznane, rozpoczął się prąd świętego życia i niezmiennie się utrzymuje. Dlatego niektóre dusze, które weszły w jego siłę promieniowania, wzniosły się jako zjednoczone z Jego Błyszczącą Postacią, skąd zostały odesłane do Promieni Aktywnych dla błogosławieństwa ludzkości. Stąd też pochodzi wielki magnetyzm Tybetu.
I tak jak przeznaczeniem Indii i Ameryk było spleść się jak dwie liany, które łączą Drzewo Życia, tak znowu przychodzi promieniująca pomoc aby stopić w harmonię umysły w taki sposób, by ich rozwój postępował bez żadnych zahamowań.
Istnieje dzisiaj tysiące ludzi pochodzących z Indii, którzy reinkarnowali w Ameryce, jak również tysiące Amerykanów, którzy rodzą się w Indiach, aby wnieść swą “różnorodność” w ich proces równoważenia obu części ziemi.
Ta Wielka Istota, którą Tobie przedstawiam, a która przez wiele wieków przebywała w Wielkiej Ciszy, robi krok w naszym kierunku, w celu zajęcia się świadomym rozwojem ducha i manifestacji, ofiarowując nam kielich duchowego, płynnego ognia, wlewając go w serca ludzkości, aby wywołać w niej jeszcze większe pragnienie światła płynącego z Wielkiego Źródła Światła “JAM JEST” Bogiem W Działaniu wszędzie.
Życzliwość tej Wielkiej Obecności jako działalność ludzka będzie wybierać jak użyć światła za pośrednictwem obu Ameryk; jak będzie rozprzestrzeniać swą Świetlistą Obecność jak płaszcz ze złocistego śniegu spadającego delikatnie na umysły ludzkie, głównie tych, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, aczkolwiek inni odczuwają wewnętrzne przenikanie tej Obecności.
Jeżeli ci, którzy są pod działaniem tego promieniowania będą kontynuować harmonijny postęp, będzie możliwe zwrócenie im uwagi na pewne specyficzne działanie płynu nerwowego, które przyśpieszy ich mistrzostwo w dominowaniu nad formą zewnętrzną, przez co chcę powiedzieć, mistrzostwo nad wszystkimi uwarunkowaniami, które ich pozornie wiążą.
Musisz być czujny tak samo jak i moi uczniowie ćwicząc przemianę negatywnych warunków związanych ze zmysłami. I tak na przykład, jeżeli czujesz zimno, włącz świadomość i zapewnij się, że to nie jest prawdą i że tak naprawdę to temperatura jest wspaniała. Jeżeli czujesz gorąco zmień poczucie zmysłów i spowoduj normalny chłód. Jeżeli jesteś rozszczebiotany z radości, która Ciebie zalewa, powiedz sobie: “Spokój, uspokój się trochę”. Nie należy zaburzać równowagi Prawa Rytmu. Afirmuj spokój, odpoczynek i pewność. Ideałem wszystkich odczuć wszystkich zmysłów jest być pośrodku, wtedy zdobędziesz równowagę i zachowasz spokojne mistrzostwo “JAM JEST”. To pozwoli Tobie ustalić płynny przebieg energii, który będzie tworzył rzeczy tego świata, a który będzie płynął z Wielkiego Centralnego Słońca, skąd właśnie pochodzi ta Wielka Istota, Stworzyciel Himalaya. To również da Tobie sprawność do otrzymania i używania tej promieniującej energii, która z Niego emanuje. Powodem tego, że zwracam i kieruję Twoją uwagę na Niego jest to, że chcę, abyś w nieograniczonej ilości otrzymał tę energię, poza tą, którą tworzysz przez swoje własne świadome wysiłki.
Uczniowie powinni zrozumieć, że Mistrzowie nie przychodzą do nich z ich osobistej inicjatywy, lecz że są Mistrzami, tych których wybierają na uczniów, mogących otrzymać Ich Promieniowanie. Jest to przywilej, którego nie sposób opisać słowami. Można to jedynie wyczuć lub zobaczyć. Oprócz tego misją Mistrza nie jest branie na siebie waszych odpowiedzialności, ani rozwiązywanie waszych problemów, a jedynie przekazywanie wam inteligentnego zrozumienia, którego możecie użyć w swoim życiu i w ten sposób rozwiązać wszystkie własne kłopoty. W ten sposób otrzymujecie siłę, odwagę i zaufanie, aby iść krok po kroku w świadomym mistrzostwie, które dominuje tak nad istotą jak i nad światem zewnętrznym.
Doszliśmy do momentu wzrostu duchowego; słyszymy jak uczniowie przywołują nas z wielką szczerością: “Wielcy Mistrzowie, pomóżcie nam w rozwiązywaniu naszych problemów”. Aby dodać wam mocy i siły, powiem, że nie macie pojęcia jak silna jest ta Promieniująca Obecność Mistrzów, którzy dają wam siłę, odwagę, zaufanie i światło. Mimo wszystko uczniowie nie są zupełnie tego świadomi. Jest tylko jedna forma, którą ten kto posiadł wiedzę może zastosować, aby dać stałą pomoc tym braciom, którzy o nią proszą, a jest nią nauczanie tych prostych praw, które dadzą im zwycięstwo i dominację nad sobą i światem zewnętrznym. Robiąc to o co proszą uczniowie, czyli rozwiązując ich problemy moglibyśmy tylko opóźnić ich postęp i ogromnie ich osłabić. Jedynie afirmując swą siłę uczeń może osiągnąć zwycięstwo i zdobyć zaufanie, którego nie może zdobyć żadnym innym sposobem. W ten sposób uczeń wchodzi w pełnię swojej mocy. Dzięki świadomej praktyce swej Potężnej Obecności “JAM JEST” uczeń robi postępy bez wahań aż do zwycięskiej mety.
Nie informuje się uczni o możliwości pomocy ze strony Mistrzów by nie liczyli na wsparcie z zewnątrz. Wielkim błędem jaki moglibyśmy popełnić byłoby powiedzenie wam po czym można poznać i co świadczy o pomocy Mistrzów, bo wtedy uczeń zdałby się tylko na ich pomoc. Oprócz tego, uczeń nie powinien bać się niczego i powinien wiedzieć, że zawsze dostanie każdą możliwą pomoc, zgodnie ze stopniem postępów jakie osiągnął.
Zapewniam Ciebie, że przez uznanie i używanie Obecności “JAM JEST” możesz pozytywnie tworzyć każdą właściwość, jaką pragniesz przejawiać w Świadomości zewnętrznej. Niczego więcej nie potrzeba tylko zacząć próbować.
Wszyscy powinni stale przypominać świadomości zewnętrznej, że kiedy mówi się “JAM JEST” to lub owo używa się Boga w Działaniu, który jest naszym zindywidualizowanym życiem, Życiem Wszechświata, Energią Wszechświata, Inteligencją w Sercu Wszechświata, która rządzi absolutnie wszystkim. Bardzo istotne jest przypomnienie i utrwalenie tej Prawdy w świadomości zewnętrznej. Świadomość ta wywołuje wspaniałą radość, która stale będzie się zwiększała. W żadnym momencie nie należy powstrzymywać tej radości, ponieważ jest ona absolutną drogą Pełnego Mistrzostwa.
Uczniowie powinni zdać sobie sprawę z tego, że są Świadomą Mocą, która kontroluje ich życie i ich świat, że mogą ten świat i życie wypełnić wartościami, których potrzebują lub pragną.
Ci, którzy cierpią na różne zaburzenia fizyczne powinni świadomie często powtarzać: “JAM JEST doskonale kontrolowanym oddechem mojego ciała” i w związku z tym jak najczęściej ćwiczyć rytmiczne oddychanie. To zapewni im równowagę oddechu, która przynosi wielką pomoc w kontrolowaniu myśli.
Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą dla ucznia jest to, że powinien unikać słuchania rzeczy zaburzających i negatywnych, ponieważ pozwala na wejście niepożądanych elementów, które pochłania nieświadomie. Kiedy fizycznie nie można tego uniknąć, należy zrobić następującą afirmację: “JAM JEST Obecnością Strzegącą mnie, która w tym momencie spala to, co chce mnie zaburzyć”. W ten sposób nie tylko ustrzeżemy się od zła, ale pomożemy drugiej osobie. Mimo, że nie należy bać się niczego, należy koniecznie utrzymywać świadomą straż aż do czasu gdy, umocnimy się wystarczająco w mistrzostwie kontrolowania myśli, uczuć i odbioru.
Starajmy się możliwie jak najlepiej utrzymywać radość i entuzjazm Obecności “JAM JEST”. Dajmy jej całą władzę i nie stawiajmy żadnych pytań. Odrzućmy wszystko “na cztery wiatry” i oddajmy się jej z całością oczekując tylko wspaniałych objawień. Wspaniała, cudowna Obecność jest tą, która pomoże nam rozwiązać wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze problemy i odpowie na wszystkie pytania, które wymagają objaśnień i odpowiedzi. Oto jedna z wielkich afirmacji o nieograniczonym zasięgu pomocy: “JAM JEST cudotwórczą Obecnością, która pracuje we wszystkim czego potrzebuję, aby się stało”.
Ci, którzy medytują lub kontemplują to co chce powiedzieć “JA” lub “JAM JEST” uzyskują rewelacyjne rezultaty i wszelkiego rodzaju błogosławieństwa. Jestem pewny, że moi uczniowie odczują i przejawią wspaniałe działanie tej praktyki. Ja sam to w Was przeczuwam.
Podczas gdy Twoje ciało śpi, w wyższych planach odbywa stale wizyty i wymianę pomocy. Jest to coś, z czego istota Twoja zewnętrzna nie zdaje sobie sprawy.
W tym momencie, w którym potrafisz osiągnąć uspokojenie umysłu poddać go pod kontrolę, dojdzie do Ciebie ogromna ilość objawień. Wiedząc, że “JAM JEST esencją tego wszystkiego czego pragnę” już wiesz, że jest możliwe wyprodukowanie w formie widzialnej i dotykalnej każdej rzeczy jaką ustalisz w swoim świadomym umyśle.
Zgodnie z nakazem chwili, Mistrz Himalaya zechciał zejść na ten plan. Przynosi On ze sobą pewną szczególną mieszaninę Ameryki i Indii i dlatego, właśnie jest dla Niego możliwe pojawienie się tu między nami. W miarę jak Obecność Wewnętrzna wchodzi w działanie, inna działalność jest przerwana. Jest to logiczne i konieczne, ponieważ działanie jest posłuszne Obecności “JAM JEST”. Złocisty Śnieg jest rozpraszany przez Obecność obu Amerykach po to aby był wchłaniany nie tylko przez ludzi, ale i przez cząsteczki atmosfery. Jeżeli tylko uczniowie z własnej woli przemienią się w ogniska tej energii, będą błogosławieni i otrzymają pomoc.
Konieczne jest, aby uczniowie zrozumieli, że dla pewnych potrzeb narodowych jak i indywidualnych brak jest cech, które są wymagane, aby pójść do przodu. To właśnie jest powodem, dla którego Wielkie Istoty specjalnie przychodzą na Ziemię. Posiadają One wyższe właściwości, które są potrzebne w danych sytuacjach i danym momencie. Uczniowie, którzy mogą to zrozumieć znajdą nowy element, który w wielkim stopniu wzbogaci ich życie.
Postawa oczekująca jest potrzebna, gdy oczekujemy czegoś od Wewnętrznej Obecności. Jest to właściwość bardzo korzystna dla tego, kto ją w sobie kultywuje. Na przykład: jeżeli zrobiliśmy jakiś projekt i czekamy z radością na jego spełnienie, czujemy pełne wyczekiwanie. Możemy użyć tego wyczekiwania, które jest bardzo pomocne w przejawianiu tego czego pragniemy.
Jeżeli telefonujesz do kogoś, aby czekał na Ciebie w jakimś miejscu miasta, wychodzisz z nadzieją na to spotkanie! podobnie, gdy chcesz poznać Mistrzów, warunkiem osiągnięcia tego jest właśnie oczekiwanie na ujrzenie ich. Dlaczego nie? Zacznij oczekiwać od dziś.

Pamięci Urszuli Fajks

“Złota Księga” Saint Germain

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Suweren Rzeczpospolitej / RÓD Mazowiecki / Zajmuje się Analizą przestrzeni według Feng Shui oraz Malarstwem sztalugowym, maluje od wielu lat. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach. Brała udział w wielu indywidualnych wystawach, między innymi w Londynie w 2007 roku. zobacz prace
Podobne publikacje
Rozwój duchowy

Złota Księga "JAM JEST"

“JAM JEST” Zmartwychwstanie i Życie!“JAM JEST” Energią, której używasz w…
Czytaj
Rozwój duchowyStyl życia

Wir Energetyczny - Czakra Podstawy

Witam Cię bardzo serdecznie, w tym artykule przedstawię koncept jednego z podstawowych wirów…
Czytaj
Rozwój duchowy

Mroczne rytuały magiczne Kościoła Katolickiego

modlitwa. Jest po prostu specyficzną formą.. medytacji!Tak, tej diabolicznej medytacji, tak…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *