Rozwój duchowy

Złota Księga “Terapia narodów”

"Złota Księga" Saint Germain

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

Wielką potrzebą dnia dzisiejszego jest leczenie Narodów i ludzi. Tak jak pomaga się jednemu człowiekowi wypromieniowując na niego elektroniczną energię przez swój umysł, ciało i przez swoje “JAM JEST, napełniając każdą komórkę, tak również, tylko zwiększając stopień rozprzestrzenienia, można pomóc narodowi. Naród jest wielkim ciałem istot i tworów natury. Mamy tę samą moc, aby tego dokonać będąc tym czym jesteśmy, czyli obecnością Boga Zindywidualizowanego. Wiemy bowiem, że “JAM JEST” jest wszędzie obecne, a kiedy świadomość przyswoi sobie zwiększony zasięg, energia natychmiast przystąpi do działania we wszystkich kierunkach, tak w każdej komórce ciała indywidualnego jak i każdej komórce ciała świata. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Aktywna Obecność Boga Wszechmogącego jest obecna wszędzie, że nie ma najmniejszej cząsteczki, w której by jej brakowało, że ta działająca obecność łączy całą ludzką twórczość i może też spalić w jednym momencie wszystko, co nieharmonijne i niepożądane, jak również, że jedyne co ją zatrzymuje to wolna wola człowieka i jego ignorancja z błędną wiarą i błędnymi pojęciami.

Przez “JAM JEST” działa Boska Mądrość odrzucając wszystko, co nie powinno wejść w dany system. Wszechobecna Mądrość przez nasze świadome działanie zawsze nam mówi, abyśmy nie zaakceptowali niczego, co w naszych uczuciach, myślach lub pożywieniu mogłoby zaburzyć naszą harmonijną działalność.

Prądy czystej energii kosmicznej przenikają zawsze przez wszystko jak promienie reflektora. Nasze działania zewnętrzne zawsze muszą być otwarte na przyjęcie tych promieni życia, które są czystą energią kosmiczną, a które zawsze płyną przez ziemską atmosferę.

Naprawdę, tam gdzie warunki są zbyt gęste, by ta energia mogła je przeniknąć, okrąża je z góry, z dołu i z boków i dalej płynie swoją drogą. Od 1932 roku każdy człowiek porusza się wewnątrz wielkich uzdrawiających prądów. Dzięki władzy Cyklopejskiej – Wzrok – tajemna gwiazda miłości i promienie pochodzące ze Złotego Miasta oraz ogromne uzdrawiające prądy są kierowane świadomie poprzez ziemską atmosferę. Są one, jak chyba rozumiesz, Energią Boga w Działaniu i oczywiście są samoutrzymujące się. Indywidualna świadomość tej Obecności pozwoli Tobie skontaktować się z tymi promieniami w każdej chwili.

Uczniom, którzy mają poczucie patriotyzmu i chcą pomóc swojemu krajowi, powiem, że uzdrawiające promienie dochodzą nie tylko do poszczególnych osób, ale także do warunków, atmosfery i miejsc oficjalnych jako inteligentny płomień, który w tej chwili wykonuje swą pracę ochrony i wznoszenia się dla dobra dzieci ziemi, w sposób jakiego do tej pory nie było, od stworzenia tej planety; im więcej osób zda sobie z tego sprawę, tym lepsi będą w roli zwiastujących i asystujących w tej niecodziennej pracy.

Istnieje bardzo zły wpływ, z którym musimy się spotkać twarzą w twarz w działaniu ziemskim; jest to siła mentalna, która wspomaga wojny i przejawia się świadomie. Ci, którzy chcą pracować dla rozproszenia tej sytuacji powinni medytować nad tym zamiarem aż pojmą pełne znaczenie, które w sobie zawiera. Muszą wiedzieć, że skierują tę elektroniczną energię przez ziemię, przejdzie ona wprost do wskazanego miejsca i naprawdę zaistnieje w sposób nieoczekiwany.

Istnieją ludzie, dobrzy i oddani, którzy zdadzą sobie sprawę z tego, że wkrótce będą musieli pozostawić pewne potrawy i pewne działania wywołujące w nich swego rodzaju szok. Powiem wam, że Boska Inteligencja w każdym z was sprawi, że odstawicie z łatwością niektóre rzeczy, które nie są w harmonii z Wielką Obecnością, a zrobicie to wtedy, gdy zajdzie potrzeba. Aby człowiek powstrzymał się świadomie od czegoś, musi odczuć, że jest coś silniejszego co zasługuje na to by się w tym umocnić.

Ci, którzy przychodzą do Twego domu zasługują na Boską ochronę, którą Ty zechcesz im dać. Sugeruję, żebyś raz na dzień naładował atmosferę swego domu czystą elektroniczną energią, czyli Boską Obecnością, aby nie weszły do Twego domu potrawy ani istności nie wskazane. Otul tych, którzy Ciebie odwiedzają płaszczem elektronicznej Obecności “JAM JEST”, ale nie rób tego na siłę tym, którzy o to nie proszą.

Gdy mówisz “JAM JEST”, uznajesz moc, która niszczy każdą przeszkodę i sprzeciw. Istota ludzka jest jak lew w puszczy umierający z głodu; zniszczyłby każdą rzecz tylko po to aby zdobyć jedzenie. Świadomość rozerwałaby na kawałki najlepszego przyjaciela aby dopiąć swego.

W każdym elemencie jest element ludzkiego pragnienia. Jeżeli umysł nie zamknie się całkowicie na świat astralny, będzie stale drażniony i niepokojony przy każdej sposobności, ponieważ pozostawił otwarte drzwi dla siły, która jest o wiele bardziej podstępna niż jakakolwiek inna należąca do świata fizycznego. Wielu myśli, że są dobre siły w świecie astralnym, a ja Tobie mówię, że żadna siła przychodząca z astralu nie może być dobra. Jakakolwiek siła, która sprawia wrażenie, dobrej a pochodzi z astralu, już wytworzyła swój własny tunel, aby móc się przedostać.

Najpierw zapytajmy; co wypełnia świat astralny? Otóż nie ma lepszego miejsca, gdzie mógłby ukryć się wszelki niepożądany twór ludzki, jak to na sąsiednim stopniu ludzkiego działania, którym jest KRÓLESTWO ASTRALNE.

Ten plan działalności astralnej zawiera wszystkie niepożądane formy, zgromadzone tam przez wieki. A więc, powinniście stosunkowo łatwo zrozumieć, że nic dobrego nie może wyniknąć z jakiegokolwiek kontaktu z planem astralnym. Nie zawiera on w sobie absolutnie niczego co pochodziłoby z Chrystusa.

Niektórzy mylą się nazywając go “Gwiazdą Astralną”, ale jest to wielki błąd, Gwiazda ta, w rzeczywistości nazywa się “Gwiazda Astrea”. Jest to Istota Kosmiczna Czwartej Sfery, której praca polega na spalaniu wszystkiego, co tylko możliwe a co należy do Królestwa Astralnego, jak również na zwracaniu uwagi tym ludziom, którzy są przyciągani przez plan astralny. Ta wielka Istota od początku do końca wyjaśnia nam w sposób zrozumiały, że należy rozpuścić całkowicie swoje życzenia utrzymywania jakiegokolwiek kontaktu z tym nieszczęsnym królestwem. W planie astralnym nie ma dzieci. Domem dzieci, które opuszczają ziemię jest Plan Eteryczny. Ludzie inkarnowani, kiedy śpią, znajdują się w tej samej sferze, w której są ci, którzy już opuścili swoje ciała.

Obecność “JAM JEST” ma samoutrzymującą się świadomość tej wielkości, że jeżeli ktoś wejdzie w nią w czasie snu, może osiągnąć wprost niewiarygodne wyżyny. Jeżeli masz świadomość swego “JAM JEST” w Twojej zewnętrznej świadomości i zabierzesz ją ze sobą, gdy wchodzisz w inne plany, przebywasz wtedy w Obecności, która daje niewiarygodną siłę.

Przychodzi taka chwila w doświadczeniu naszego życia, w której czujemy potrzebę użycia i świadomego uznania tego zdania: “JAM JEST Obecnością Boga w działaniu”. Jeżeli masz świadomość tego co powodujesz i zabierasz ją ze sobą przez welon snu, Twoja dusza, która znajduje się wtedy poza ciałem ma możliwość nieograniczonego działania.

Przypuśćmy, że w stanie czuwania odczuwasz potrzebę czegoś, więc przed zaśnięciem możesz wyrazić to przez następującą afirmację: “Przez Ogromną Władzę i Inteligencję, którą “JAM JEST”, podczas gdy moje ciało śpi, tworzę potrzebny kontakt, który wypełni mi obficie to życzenie” – nieważne co by nim było.

Musisz wiedzieć, że ta samostanowiąca aktywność, w żadnym przypadku nie może zawieść, bowiem jest potężną formą puszczania w ruch Obecności “JAM JEST”, że cokolwiek nakaże podczas snu Twego ciała musi być wypełnione. Znałem przypadek, w którym potrzebna była pomoc. Ten, który jej używał utrzymał określoną świadomość Obecności. Człowiek ten popadł w tarapaty, ale Obecność “JAM JEST” natychmiast powołała do życia pewien sposób, który go podtrzymał i uratował przed dalszym upadkiem.

Kiedy ma się duchową świadomość i wchodzi się w jakieś towarzystwo, gdzie istnieje pewne niebezpieczeństwo, należy szybko zrobić terapię dla własnej obrony, ponieważ nie jesteśmy wzniesieni na wyżyny, ciało ma tendencję do kontaktowania się z zewnętrznymi myślami ludzkości.

Jeśli uczeń wchodzi na górę, musi zrobić coś, co go będzie chroniło, a więc musi zrobić afirmacje ochraniające. Jeżeli będzie zawsze wykonywał tę ochraniającą pracę może wyeliminować niszczenie swoje i innych. Na przykład: “Bóg jest Władzą Wszechmocną, chroni i prowadzi ten pojazd (samochód, statek, samolot) w taki sposób, że porusza się on w obszarze całkowicie bezpiecznym.” W czasie drogi powinieneś przez cały czas utrzymywać to w świadomości. Są tacy, którzy myślą, że to jest lęk, tak nie jest, wprost przeciwnie, jest to uznanie Ochronnej Wszechobecności Mocy.

Bóg widzi wszystko i wszystko zna. On widzi to co będzie i uchroni od niepożądanego kontaktu, bo kiedy mówisz: “Bóg prowadzi ten pojazd”, wzrok Boski idzie przed Tobą, ulica po ulicy, kilometr po kilometrze i powoduje impuls wyjścia na drogę wolną od niepożądanych zaburzeń. Nasza droga, nasze kroki będą bez jakichkolwiek zahamowań, ponieważ Bóg jest tym, który kieruje tym pojazdem.

Istnieją dwie przyczyny, które powodują wypadki u uczniów. Po pierwsze, złoszcząc się lub denerwując otwierają swą aurę i drzwi astralne. Po drugie, zapominają wykonać pracę ochronną. Za każdym razem, gdy robimy coś z pozytywną i dynamiczną postawą, nasz zewnętrzny umysł nabiera coraz większego zaufania i coraz większej wiary i nie może zawieść.

Inną formą zabezpieczenia jest wizualne projektowanie pasa elektronicznego wokół siebie albo wokół innych ze słowami: “JAM JEST pasem (lub pierścieniem, kręgiem) ochronnym wokół mnie” (lub wokół kogoś). Ten elektroniczny krąg tworzy się natychmiast nie przepuszczając żadnych negatywnych wpływów. Zdaj sobie z tego sprawę, że kiedy mówisz “JAM JEST”, jest to siła tego czego chcesz. Kiedy zarządzasz staje się Wszechmocną i natychmiast spełnione. Nie możesz używać Obecności “JAM JEST” bez osiągnięcia natychmiastowej działalności. Powtarzaj często: “JAM JEST Inteligencją ochronną, wszechobecną i wszechmocną, która rządzi tym umysłem i tym ciałem.” Wiedz, że to jest natychmiast spełnione i działa, ponieważ powiedziałeś “JAM JEST”. “JAM JEST”, które jest we wszystkim, jest również obecne w tym miejscu i wykonuje swą pracę natychmiast. Jest to forma, w jakiej wprowadzasz w ruch Wszechmocną obecność “JAM JEST” w sposób najbardziej bezpośredni. Ona jest WSZYSTKO WE WSZYSTKIM. Przypominaj także swej zewnętrznej świadomości, że gdy mówisz “JAM JEST”, puściłeś w ruch wszystkie atrybuty Boskości; jesteś już w tym punkcie, gdzie zaczynają się wszystkie natychmiastowe działania. Kiedy mówisz “JAM JEST” w jakichkolwiek warunkach, oznacza to, że rozpocząłeś urzeczywistnienie działania dzięki najwyższej mocy Wszechświata. W tym momencie, w którym stajesz się świadom, że “JAM JEST” jest pełnym działaniem Boga, że zawiera ono wszystkie właściwości Boga, wchodzisz w pełne stosowanie tej siły.

 Mów często: “JAM JEST Obecnością, która wytwarza ten wspaniały dom”. Kiedy mówisz: “JAM JEST wzniesieniem się tego fizycznego ciała właśnie teraz”, zaakceptowałeś i wszedłeś w tę czynność w tym momencie. Kiedy walczysz o otrzymanie światła w nieograniczonym działaniu, wysilasz się by otrzymać rzecz największą jaka istnieje na tym świecie. Napełnij więc swój świat obecnością “JAM JEST”, a kiedy to zrobisz, staraj się odczuć, że robisz to świadomie.

Jeśli mówisz w swojej świadomości: “JAM JEST doskonałą działalnością każdego narządu i każdej komórki mojego ciała”, to musi się tak stać, ale tylko wtedy, kiedy jesteś tego świadomy, jeżeli wierzysz w to całą duszą. Używaj często: “JAM JEST doskonałością przejawiającą się teraz w każdym narządzie mego ciała”. Zaufaj Twemu “JAM JEST”, zamiast ufać zewnętrznym lekarstwom. Nie powinieneś mówić np. “JAM JEST doskonałą działalnością inteligencji w tym ciele” i w tym samym czasie myśleć o tym, jakie lekarstwo masz zażyć.

Aby oczyścić umysł powiedz: “JAM JEST Inteligencją doskonale działającą w tym mózgu”. Dla oczu i uszu powiedz: “JAM JEST wspaniałym wzrokiem patrzącym przez te oczy”! “JAM JEST wspaniałym słuchem słyszącym przez te uszy”. Próbuj z samozaparciem wykonać taką terapię a nie przegrasz. Lejce masz w rękach; użyj ich i unikaj każdego słowa, które przypomina ograniczające Ciebie warunki zewnętrzne. Gdy jesteś świadom swojego “JAM JEST”, niech nie będzie dla Ciebie ważne co ktokolwiek robi na tym świecie! nie powinno Ciebie martwić to, co nie należy do Twojego świata, ponieważ Ty już urzeczywistniłeś to, że “JAM JEST”, jest we wszystkim.

Aby umocnić się w tym zakresie używaj działania “JAM JEST”. Nie zwracaj uwagi na to, co ktokolwiek będzie Tobie mówił. Mów tylko, wyliczając, to co chcesz wytworzyć. Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj: “JAM JEST Jedyną Obecnością działającą w moim świecie”.

Aby odnaleźć zagubione przedmioty powiedz: “JAM JEST Inteligencją i bacznym okiem, które odnajduje wszystko”. Będziesz zaskoczony widząc narastające w Tobie poczucie, że tym co ma moc jest Twoje ukochane i jedyne “JAM JEST”.

Wymaż z Twojego umysłu wszystko oprócz świadomego działania “JAM JEST”, ponieważ jest to jedyna najwyższa moc. Mając takie wyobrażenie, pojmiesz, że wszystko co wygląda na cud z łatwością można wytworzyć.

Przypuśćmy, że chcesz oświetlić pokój, więc powiedz: “JAM JEST oświetleniem tego pokoju” i wtedy elektrody, w Twoim ciele zaczną tak działać, że będziesz widział bez oświetlenia i przekonasz się, że jest to łatwe jak podniesienie ręki. Twoja zdolność oświetlania pokoju jest taka sama jak oświetlenie go lampą. Ty możesz przewodzić uniwersalną elektryczność przez siebie z taką samą łatwością, jak kable przewodzą zwykły prąd elektryczny. Aby to oświetlenie, które jest wewnątrz Twojego ciała, stało się widoczne, powiedz: “JAM JEST oświetleniem widocznym teraz za pośrednictwem tego ciała”, ponieważ posiadasz w sobie to źródło światła.

“JAM JEST”, które jest w Tobie, stworzyło cały Wszechświat. Jeżeli masz zaufanie do swego “JAM JEST”, ono usuwa wszelkie przeszkody. Używaj więc często: “JAM JEST Mocą i Obecnością pochłaniającą każdy lęk, zwątpienie i wahanie które mogłoby zaistnieć w moim zewnętrznym umyśle, a które dotyczyłoby niezwyciężonego działania “JAM JEST”. Wykonuj często to ćwiczenie, a zawsze będziesz natychmiast wiedział, co masz robić.

Świadomość ludzka ukrywa kształt myśli należących do Niego, kiedy one zgrupują się wokół człowieka, wytwarzają pewną energię, która nie rzutuje na inne okoliczności ich świata.

Za każdym razem gdy czujesz się radosny i wypełniony porywem zjednoczenia się z “JAM JEST” wykorzystaj to, używaj go i ustanów.

Pamięci Urszuli Fajks

“Złota Księga” Saint Germain

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Suweren Rzeczpospolitej / RÓD Mazowiecki / Zajmuje się Analizą przestrzeni według Feng Shui oraz Malarstwem sztalugowym, maluje od wielu lat. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach. Brała udział w wielu indywidualnych wystawach, między innymi w Londynie w 2007 roku. zobacz prace
Podobne publikacje
Rozwój duchowy

Złota Księga "JAM JEST"

“JAM JEST” Zmartwychwstanie i Życie!“JAM JEST” Energią, której używasz w…
Czytaj
Rozwój duchowyStyl życia

Wir Energetyczny - Czakra Podstawy

Witam Cię bardzo serdecznie, w tym artykule przedstawię koncept jednego z podstawowych wirów…
Czytaj
Rozwój duchowy

Mroczne rytuały magiczne Kościoła Katolickiego

modlitwa. Jest po prostu specyficzną formą.. medytacji!Tak, tej diabolicznej medytacji, tak…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *